Historisch akkoord over oude Renault-site: “Dit wordt een nieuwe stedelijke toplocatie”

23 jaar na de sluiting van Renault-Vilvoorde en na jaren van discussies, juridische procedures en stilstand is er een akkoord over de toekomst van het verouderde industriegebied tussen Vilvoorde en Machelen. De besturen roepen de Vlaamse Regering nu op om dit akkoord te steunen en mee te investeren in de nodige mobiliteitsingrepen, sanering en ontharding. “De langverwachte herontwikkeling kan eindelijk van start gaan.”

Het is intussen niet minder dan 23 jaar geleden dat de Renaultfabriek in Vilvoorde de deuren sloot. In het kielzog van Renault vertrokken nog heel wat bedrijven uit deze regio die ooit de industriële trots van Vlaanderen was. Ze lieten een sterk vervuild gebied met een zeer grote mobiliteitsdruk achter, waar de sterke verharding zorgt voor allerlei vormen van waterproblemen. Vele ideeën zijn de voorbije jaren voor het gebied gelanceerd maar allen stootten ze op juridische procedures doordat de betrokken overheden het niet eens geraakten. Het gevolg na al die jaren: een verloederd, onderkomen gebied in een regio met een van de hoogste werkloosheidsgraden van Vlaanderen.

Voor het eerst is er nu een akkoord over de vier zorgenaamde hefboomgebieden. Machelen, Vilvoorde en de provincie drukken hun gezamenlijke visie uit op de toekomstige ontwikkeling van de CAT-site, de Broeksite (het voormalige Uplace), de oude Renaultfabriek en de Kerklaan.

Lees verder onder foto.

De CAT-site langs de Woluwelaan ligt er nu desolaat bij.

Op het grootste deelgebied, de CAT-site langs de Woluwelaan, is na een grootscheepse sanering plaats voor een nieuw ziekenhuis, kantoren, een concertzaal ‘à la Lotto Arena’, parkgebieden en ook woongelegenheden. Het akkoord drukt ook op de noodzaak om de transformatie duurzaam en klimaatbestendig aan te pakken, met een maximale sanering, toegankelijk groen en doorgedreven ontharding.

“Door dit akkoord is er voor het eerst een gedragen langetermijnvisie voor deze historisch beladen zone”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “Er zijn echter een aantal historische uitdagingen en de vervuiling is er één van. Eén van de manieren om de sanering te financieren zal zijn door toe te laten dat er een extra bouwlaag is, en dat we de meeropbrengsten daarvan gebruiken.”

“Met dit akkoord kunnen we eindelijk duidelijkheid en zekerheid bieden aan de investeerders in dit gebied”, vult Machels burgemeester Marc Grootjans (CD&V) aan. Ook zijn Vilvoorse collega Hans Bonte, richt zich naar private partijen en de Vlaamse overheid: “Met dit akkoord hebben de lokale overheden een cruciale stap gezet om dit verwaarloosde gebied te transformeren naar een nieuwe, stedelijke toplocatie. Het kan de boost betekenen die onze regio broodnodig heeft, maar die enkel slagen kan als de mobiliteit, de vervuilde ondergrond en de verharding ook op een duurzame manier wordt aangepakt. Het werd hoog tijd dat 23 jaar na het vertrek van Renault uit Vilvoorde er eindelijk werk kan worden gemaakt van een duurzame toekomst.”

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...