Goeiedag Agenda: zo werkt het!

  • Deze module staat open voor alle verenigingen en organisatoren van culturele en sportieve evenementen binnen het werkgebied van Goeiedag. Zuiver commerciële activiteiten door zelfstandigen of bedrijven worden niet opgenomen.
  • Uw berichten worden eerst door de eindredactie gecontroleerd, voor ze online worden geplaatst. U krijgt een automatische e-mailbevestiging zodra uw bericht is goedgekeurd.
  • Uw naam en e-mail (eerste twee vakjes) worden niet gepubliceerd. U krijgt via dat e-mailadres wel automatisch een link en een code die u kunt gebruiken om – indien dat nodig mocht zijn – achteraf zelf wijzigingen aan te brengen aan uw activiteit. Hou er rekening mee dat ook wijzigingen eerst moeten worden goedgekeurd voor publicatie.
  • Zalen en locaties van activiteiten hoef je vanaf deze versie slechts één keer te registreren. Die worden voortaan opgeslagen in de database, zodat je die bij een volgende activiteit in dezelfde zaal/locatie eenvoudig kunt selecteren. Geef de eerste maal dus zeker het correcte adres op, want het wordt automatisch gekoppeld aan een digitaal kaartje.
  • Stuur bij voorkeur een eigen foto, affiche of flyer mee (niet verplicht). Stuur nooit foto’s van derden (of van het internet) waarop auteursrechten rusten. Bij voorkeur een .jpg of .png, maximum 2 MB. Dit beeld wordt boven uw activiteit gepubliceerd.
  • Gebruik geen woorden of zinnen in hoofdletters.
  • De agendaberichtjes die u in de linkerkolom ziet zijn een telkens willekeurige selectie uit de ingestuurde activiteiten. Het is dus zeker in uw voordeel uw activiteiten tijdig in te sturen.

Duidelijk zo? Ga nu terug naar Agenda – berichten toevoegen