Onbemande snelheidscamera vanaf 13 mei in werking; trajectcontroles vanaf deze zomer

‘TOP gedaan!’ Met die positieve campagneslogan wil de gemeente Grimbergen bestuurders bedanken voor hun aangepaste snelheid in het verkeer. Specifiek in zones 30 – schoolomgevingen en fietsstraten – en in zones 50 – bebouwde kom – staat de veiligheid van zwakke weggebruikers centraal. Vanaf deze zomer zet Grimbergen in op trajectcontroles. Vanaf 13 mei treedt ook de onbemande snelheidscamera in werking.

Sinds 2021 kunnen lokale besturen in Vlaanderen GAS-boetes uitschrijven voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS-5). Dat is een belangrijk hulpmiddel om de verkeersveiligheid te verhogen. De snelheidscontroles vormen een onderdeel van het mobiliteitsplan.

“Onze inwoners vragen om veiliger verkeer”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Vanaf 13 mei zet Grimbergen over een periode van 19 weken een verplaatsbare lidar of onbemande snelheidscamera in op verschillende locaties. Vanaf 2025 zal hij gedurende 38 weken worden voorzien. Wie betrapt wordt op te snel rijden, mag zich aan een administratieve boete verwachten. De lokale politie doet de vaststelling en de sanctionerend ambtenaar van Haviland schrijft de GAS-boete voor beperkte snelheidsovertredingen uit.”

Zo’n GAS-5-boete, die kan oplopen tot 163 euro, is een administratieve boete die je krijgt wanneer een snelheidsovertreding werd vastgesteld door de politie of een vaststellende ambtenaar. De boete heeft betrekking op alle snelheidsovertredingen tot 20 km/u (bovenop de technische correctie van 6 km/u) binnen een zone met een limiet van 30 km/u of 50 km/u. Die overtredingen vallen dus niet langer onder het strafrecht en de bevoegdheid van de federale politie. Opgelet: overtredingen van meer dan 20 km/u krijgen nog altijd een strafrechtelijk gevolg.

Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) benadrukt dat het geenszins de bedoeling is om de gemeentekas te spijzen: “We willen allerminst flitspalen opstellen om geld te incasseren. Het enige doel is de verkeersveiligheid verhogen. Zo monitoren bepaalde camera’s niet alleen op snelheid, maar ook op zwaar vervoer. Het geld uit deze GAS-boetes wordt dan ook in de eerste plaats geherinvesteerd in verdere verkeersveiligheidsinitiatieven.”

De gemeente zal de efficiëntie van de lidar, in samenwerking met de lokale politie, consequent monitoren. “Op onze gemeentewebsite kan iedereen het overzicht bekijken van het aantal voertuigen dat langs de lidar passeerde, waarbij we telkens vermelden hoeveel procent van de bestuurders te snel reed. Diezelfde transparantie bieden we vanaf de zomer ook voor de trajectcontroles”, zegt schepen Roosen.

“Met deze resultaatgerichte aanpak willen we een zicht- en voelbare impact op de verkeersveiligheid bekomen”, vult korpschef Jurgen Braeckmans van Politiezone Grimbergen aan.

Op onderstaande verkeersassen* worden permanente trajectcontroles geïnstalleerd. De plaatsing van de zogenaamde ‘ANPR’-camera’s schiet goed op. “De camera’s worden nu geplaatst. Vervolgens zullen ze geijkt worden. Tegen de grote vakantie zitten de werken er naar verwachting op. Zoals wettelijk verplicht zullen er ook borden worden geplaatst om de trajectcontroles aan te duiden”, geeft schepen van wegen en water Kirsten Hoefs nog mee.

De installatie van de trajectcontroles gaat gepaard met enkele regels die lokaal bestuur Grimbergen ter harte neemt. “Uiteraard zijn we als gemeentebestuur gebonden aan een aantal voorwaarden bij de plaatsing van de ANPR-camera’s. Zo blijven beelden één maand bewaard en worden ze daarna gewist. ‘ANPR’ staat letterlijk voor ‘Automatic Number Plate Recognition’ en dat is ook effectief wat de camera’s doen: automatische nummerplaatherkenning. Door gebruik te maken van optische leesapparatuur kan een ANPR-camera een foto omzetten in data. Die data kunnen gebruikt worden om, indien nodig, een boete op te stellen. De verwerking gebeurt conform de wetgeving op de privacy”, legt Roosen uit.

*Verkeersassen met trajectcontrole:

Spaanse Lindebaan – de Merodestraat

Beigemsesteenweg – Meerstraat

Humbeeksesteenweg – Benedestraat – Kerkstraat – Achterstraat – Kruisstraat

Molenstraat

Strombeeklinde

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise