Lennik bespaart 85.000 euro op verzekeringen

Lennik bespaart dit jaar liefst de helft op zijn verzekeringsbudget.

De gemeente en het OCMW Lennik schreven in de loop van 2014 een overheidsopdracht uit voor haar verzekeringspolissen.

Het gaat onder meer over verzekeringen in de takken arbeidsongevallen, brand en aanverwante risico’s, voertuigen en kilometerverplaatsingen.

Het consultingbureau AON Risk Solutions, gespecialiseerd in verzekeringen, begeleidde de opdracht.

De marktbevraging werd voorafgegaan door een audit waarbij alle polissen van de gemeente en het OCMW inhoudelijk tegen het licht werden gehouden.

Het resultaat van de marktbevraging is verbluffend. De gemeente kan een jaarlijkse besparing realiseren van 52 procent op de te betalen premiebedragen.

Dit komt neer op een jaarlijkse premiekorting van 84.923 euro per jaar.

De audit zorgde er tegelijk voor dat de inhoudelijke voorwaarden van de verzekeringen werden geoptimaliseerd.