Gemeente vereenvoudigt reglement op rioolaansluitingen

De gemeenteraad besliste om het reglement op rioolaansluitingen te vereenvoudigen. Hemelwateraansluitingen worden nu niet meer aangerekend en bestaande gebouwen worden niet meer belast voor één afvalwateraansluiting. Het reglement treedt in werking op 1 maart.

Omdat het huidige belastingreglement aanleiding gaf tot discussies en verschillende interpretaties, heeft de gemeenteraad van 20 februari beslist om het belastingreglement te vereenvoudigen.

“Het is niet langer een belasting op riool- en hemelwateraansluitingen, maar enkel op rioolaansluitingen. Hemelwateraansluitingen worden niet langer aangerekend. Dit komt neer op een verlaging van de belasting want een aansluiting van beiden komt nu op 1.000 euro in plaats van 1.200 euro”, aldus schepen van Openbare Werken Tom Heyvaert (LB+).

Een tweede belangrijke wijziging is dat alle bestaande gebouwen, hernieuwbouwen en veranderingen niet belast worden voor één afvalwateraansluiting. Als de gemeente gescheiden riolering aanlegt, hoeft de burger of het bedrijf zich dus geen zorgen meer te maken over de ene bestaande afvalwateraansluiting. De verplichting om op het privaat terrein optimaal af te koppelen (afvalwater en regenwater afzonderlijk aanbieden), blijft natuurlijk bestaan. Pas als er bijkomende aansluitingen komen of bestaande gewijzigd worden, zijn deze ook belastingplichtig. Bij nieuwbouw moet de aansluiting wel betaald worden.

De belasting bedraagt geïndexeerd 1.000 euro voor één aansluiting (tenzij vrijgesteld of reeds betaald) en 1.250 euro voor elk bijkomende. Voor bedrijfsafval is dit bedrag 500 euro hoger. Ook wanneer meerdere woongelegenheden worden aangesloten, wordt dit bedrag verhoogd met 500 euro per bijkomende woongelegenheid of bedrijfsentiteit. Aansluiting door de aannemer van de bouwheer is verboden en wordt ook belast.

Het volledige reglement kan je raadplegen op www.meise.be. Het reglement treedt in werking op 1 maart.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise