Burgemeester Segers sluit horecazaak 'The Pond'

De burgemeester van Dilbeek besliste, naar aanleiding van een ongunstig advies van de brandweer, tot de tijdelijke sluiting van horecazaak ‘The pond’ in de Blekerijstraat.

Bij een controlebezoek eind januari stelde de brandweer vast dat ‘The pond’ niet voldoet aan alle brandveiligheidsnormen.

Een aantal structurele en ingrijpende aanpassingen dringen zich op teneinde de zaak verder veilig uit te baten.

Op basis van het ongunstige brandweerverslag besliste de burgemeester van Dilbeek tot de tijdelijke sluiting van de horecazaak.

Van zodra de noodzakelijk werken uitgevoerd zijn en de uitbater over een gunstig brandweerverslag beschikt kan de horecazaak opnieuw op een veilige manier uitgebaat worden.