Aantal inbraken in AMOW daalt met 20 procent, politie gaat nog nauwer samenwerken

Het aantal inbraken en pogingen tot inbraak in woningen is in de politiezone AMOW gedaald met ongeveer 20 procent tegenover vorig jaar.

Daarbij moet wel gezegd dat vorig jaar een record aantal inbraken en inbraakpogingen werd genoteerd (744 in 2013 tegenover 587 in 2014). Het aantal effectieve inbraken (pogingen buiten beschouwing gelaten) bedroeg 350 inbraken vorig jaar. Ook dat is 100 stuks minder dan vorig jaar.

inbreker 2De piekdagen van de inbraken zijn de donderdagen en vrijdagen (vooral donderdagnacht) in het voorjaar met de grootste piek in maart 2013.

De politiezone AMOW heeft een uitgebreid veiligheidsplan om aan inbraakpreventie te doen.

Dat veiligheidsplan werd bekroond met een actieplan dat in 2014 zeker vruchten heeft afgeworpen: niet minder dan 51 personen werden aangehouden i.v.m. inbraken. 37 andere personen zijn aangehouden voor andere gerechtelijke feiten en er werden ook 34 illegalen opgepakt.

Samenwerking

‘PZ AMOW zal verder blijven investeren in het inzetten van een belangrijk deel van haar capaciteit om repressieve en ontradende patrouilles in te zetten, in het voeren van opsporingsonderzoeken, in het gebruik van technologie en in een professionele samenwerking met de federale politie en de nieuwe procureur des Konings van Halle-Vilvoorde. De samenwerking met de PZ TARL en PZ Dilbeek onderstreept onze doelstellingen,’ zegt Korpschef Kurt Tirez.

De samenwerkende zones willen de inzet van technologie en kennis van criminele organisaties bundelen. Er zullen stappen ondernomen worden om een informatie bestand op te maken tussen de verschillende politiezones.

PZ AMOW streeft ook naar 100 procent vakantietoezicht, het adequaat afleveren van technopreventieve adviezen, mee te werken aan preventiecampagnes en het realiseren van zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld.

Nog meer actiepunten: het uitbouwen van het veiligheids- en informatienetwerk, het complementair inzetten van wijkinspecteurs en (gemeentelijke) gemeenschapswachten, het aangaan van samenwerkingsverbanden met de private veiligheidssector en het opzetten van een adequaat camerabeleid.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...