Kringwinkel ViTeS zamelt kinder- en jeugdboeken in voor kansarme gezinnen

De maand maart is traditioneel jeugdboekenmaand, al heeft niet ieder kind makkelijk toegang tot jeugdboeken. Daar wil kringwinkel ViTeS iets aan doen door kinder- en jeugdboeken in te zamelen en te verdelen bij kansarme gezinnen.

Lezen, voorgelezen worden en toegang hebben tot boeken zijn hefbomen die kansen creëren voor kinderen en zijn belangrijk voor de taalontwikkeling. Zeker voor kinderen die opgroeien in kansarmoede. Al heeft niet ieder kind het geluk om toegang te hebben tot leesboeken. Uit cijfers die Kringwinkel ViTeS kreeg van het Vlaams Agentschap Opgroeien blijkt dat op twintig jaar tijd het aantal jonge kinderen dat opgroeit in armoede meer dan verdubbeld is. Maar liefst veertien procent van de kinderen in Vlaanderen zou zo in armoede leven.

“De Kringwinkel ViTeS zamelt in de strijd tegen kinderarmoede de hele maand maart kinder- en jeugdboeken in. OCMW’s, huizen van het kind, scholen uit kansarme buurten en andere partners van ViTeS in armoedebestrijding, zorgen dat de ingezamelde boeken terecht komen bij gezinnen die het moeilijker hebben”, zegt Ingrid De Roo, woordvoerder van ViTeS. “We beseffen echt wel dat we daarmee het probleem van kinderarmoede niet oplossen, maar elk klein gebaar kan een betekenisvolle impact hebben op een groter geheel”, vult Ingrid aan. ViTeS organiseert de actie voor het tweede jaar op rij. “De vele positieve reacties vorig jaar en de steun die we uit verschillende hoeken krijgen maken dat we de actie herhalen”, klinkt het bij ViTeS.

Luc Daelemans, directeur van ViTeS, legt ook meteen uit waarom er gekozen werd voor een inzamelactie en dus bijvoorbeeld de eigen collectie boeken niet uitgedeeld wordt. “De kringwinkel is op de eerste plaats een sociaal tewerkstellingsinitiatief. We geven werk en opleiding aan mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Door de verkoop in onze winkels kunnen we werk blijven bieden aan mensen die het wat moeilijker hebben. Zonder een constante toestroom van goederen is er geen Kringwinkel meer”, vult Daelemans aan. Zonder extra inzameling van boeken moet de Kringwinkel kiezen tussen de ondersteuning van kansarme gezinnen of de eigen werking. Dit is een keuze die ViTeS niet wil maken.

Kringwinkel ViTeS doet dan ook een warme oproep naar iedereen die nog uitgelezen kinder- of jeugdboeken heeft. “Breng jouw boeken naar een geefpunt van de kringwinkel ViTeS of laat ze gratis ophalen bij jou thuis”, besluit Ingrid De Roo. Je vindt een Kringwinkel van ViTes in Asse, Dilbeek, Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw en Halle.

Topartikels bij Goeiedag.be