Meer dan 10 hectare natuur bijgekomen in de Vlaamse Rand in 2023

Vlaams parlementslid Inez De Coninck (N-VA)wilde wel eens weten hoe het staat met de natuuruitbreiding in de Vlaamse Rand rond Brussel. Zij stelde daarover een parlementaire vraag aan Vlaams minister Ben Weyts. Die heeft ondertussen al ervaring zat met het planten van bomen. Uit de cijfers blijkt dat rond Brussel in 2023 15.800 bomen zijn geplant over een oppervlakte van 5 hectare bos. In totaal werd meer dan 10 hectare nieuwe natuur gecreëerd, waarvan specifiek 1,15 hectare natte natuur.

Sinds 2012 heeft de projectoproep ‘Groene Rand’ een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van groene initiatieven in de Vlaamse Rand. Het initiatief wordt georganiseerd door het Agentschap Natuur en Bos en kreeg in 2020 een nieuwe financiële impuls door financiële ondersteuning vanuit het Vlaamse Randfonds. “Die samenwerking blijkt een succesformule. Gemeenten uit de Vlaamse rand hebben heel wat kwaliteitsvolle projectvoorstellen gedaan,” vertelt De Coninck.

De projecten worden beoordeeld aan de hand van vijf criteria, waaronder het verbeteren van de toegang tot natuur, natuuruitbreiding, een duidelijke visie op inrichting en beheer, betrokkenheid van partners en bevolking, en een realistisch financieel plan.

“Die bijkomende natuur draagt natuurlijk bij tot het groene karakter van de Vlaamse Rand. Dat karakter willen wij graag behouden, zeker gezien de druk vanuit Brussel. De N-VA is dan ook tevreden dat dit voorjaar een nieuwe oproep werd gelanceerd om ook de toekomst nog bijkomende natuur te kunnen creëren in onze omgeving,” aldus De Coninck.

Enkele ondersteunde projecten zijn:

Langevelde-Terlinden (Gemeente Merchtem): 208.922 eurosubsidie, 51 bomen geplant, 1,36 hectare nieuwe natuur.

Neerdorp (Gemeente Beersel): 7.715 euro subsidie, geen bomen geplant, 0,26 hectare nieuwe natuur.

Keelveld (Stad Vilvoorde): 597.489,75 euro subsidie, 10.444 bomen geplant, 5,36 hectare nieuwe natuur.

Topartikels bij Goeiedag.be