Taalpunten in TARL-gemeenten fors uitgebreid

Onder impuls van het Plan Samenleven werden de Taalpunten in de TARL-gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke fors uitgebreid. Anderstaligen vinden zo nog makkelijker de weg om Nederlands te oefenen en dat bevordert de integratie.

Sinds oktober 2022 werken de gemeentebesturen van Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke samen aan ‘Plan Samenleven’. Plan Samenleven is een initiatief van de Vlaamse overheid om optimale kansen te creĂ«ren voor elke burger en zo het samenleven in diversiteit te bevorderen. “Het plan uitrollen in deze vier gemeentes was een uitdaging omdat ze telkens andere noden hebben. Want een op vier kinderen heeft een andere herkomst, negentien procent van de kinderen hoort thuis geen Nederlands”, zegt integratieconsulent Maud De Vos.

De TARL-gemeenten kozen ervoor om binnen het Plan Samenleven meer oefenkansen Nederlands aan te bieden, jongeren in contact te brengen met cultuur en sport en gezinnen te begeleiden rond onderwijs. “Op een jaar tijd haalden we al mooie resultaten. Er werden nieuwe praatgroepen opgericht, duizend individuele oefenmomenten Nederlands georganiseerd en jongeren en gezinnen in contact gebracht met cultuur, sport en onderwijs. Het was een welgekome boost in deze gemeenten en bevorderde het samenleven in diversiteit.”

Er werd dus ook sterk ingezet op extra oefenkansen Nederlands voor anderstaligen. Zo werd met Mihaela Tochita een brugfiguur en ervaringsdeskundige aangeworven op het gebied van integratie en Nederlands leren. Mihaela ondersteunt de inwoners met een migratieachtergrond van de vier gemeenten in de contacten met verschillende diensten en organisaties. Ze helpt hen de weg te vinden binnen de gemeente om zo volop te kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven.

En daarnaast werden ook de Taalpunten in de vier bibliotheken uitgebreid. “Anderstaligen zijn vaak heel gemotiveerd om Nederlands te leren, maar weten niet hoe. In plaats van met flyers en websites te werken, spreken we hen nu actief aan, bijvoorbeeld bij oudermomenten op school. En die aanpak werkt beter”, merkt Riet Vannyvel, medewerker van de gemeente Liedekerke op.

Dankzij de extra steun uit het Plan Samenleven, werd het aantal boeken en spelletjes van de Taalpunten uitgebreid. “We hebben nu onder andere tweetalige boekjes om Nederlands te oefenen. Maar ook het onderhouden van de moedertaal blijft belangrijk voor de taalontwikkeling. We organiseren ook regelmatig oefenmomenten in de bib. Dan lezen we een stukje samen en starten nadien een groepsgesprek. Dat is nog altijd de beste manier om nieuwe woorden en zinsstructuren te ontdekken.”

Topartikels bij Goeiedag.be