Gemeente sluit 2022 af met positieve begrotingscijfers: bestuur bouwt schulden verder af

De gemeenteraad keurde in juni de jaarrekening en het jaarverslag 2022 goed. 2022 was voor het Lokaal Bestuur een uitdagend begrotingsjaar. Ondanks de OekraĂŻnecrisis en de sterk stijgende energieprijzen boekte de gemeente een positief begrotingsresultaat.

Eén van de beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur in het meerjarenplan waren gezonde gemeentefinanciën. Het Lokaal Bestuur sloot 2022 af met een positieve autofinancieringsmarge van 2,589 miljoen euro. Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat het lokaal bestuur de kapitaalaflossingen van haar leningen kan dragen met het overschot van de gewone werking.

Er werd vorig jaar 4,36 miljoen euro geĂŻnvesteerd door het Lokaal Bestuur. Dit is iets minder dan in 2021 (4,63 miljoen euro), hoewel merkelijk hoger dan de jaren ervoor. Ook in 2022 werden er geen bijkomende leningen aangegaan, en dat al voor het achtste jaar op een rij. Er werd voor 2,23 miljoen euro aan leningen afgelost. Daardoor wordt de totale schuldenberg verder afgebouwd naar 18,07 miljoen euro. Op die totale leninglast betaalde de gemeente 464.625 euro aan intresten. Het Lokaal Bestuur Meise heeft nu nog voor 904 euro schulden per inwoner.

De positieve begrotingscijfers leveren ook iets op voor de burger: Meise verlaagde de opcentiemen op de aanvullende personenbelasting naar 8%. “We werken verder aan gezonde gemeentefinanciĂ«n met een begrotingsoverschot en een dalende schuldenberg. De burger plukt daar de vruchten van doordat de gemeente meer kan investeren Ă©n de personenbelasting doet dalen”, aldus schepen van FinanciĂ«n Jonathan De Valck (N-VA).

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise