Meise subsidieert aankoop natuurgebieden: Wolvertemse Beemden en Land van Oppem breiden uit

Lokaal bestuur Meise verleent subsidies voor de uitbreiding van groen in de gemeente. Zowel bij
de Wolvertemse Beemden, het natuurgebied tussen Imde en Wolvertem, als het Land van Oppem
krijgt de natuur extra ruimte. Dit valt binnen het gemeentelijk subsidiereglement voor de aankoop
van natuur- en bosgebieden en beheers-, beschermings- en educatieve projecten binnen of
aansluitend bij deze natuur- en bosgebieden.


De gemeenteraad van Meise besliste een subsidie te verlenen voor de aankoop van drie percelen
binnen het Land van Oppem voor een totale oppervlakte van 70a 70ca. De grootste subsidie is
afkomstig van het Vlaams Gewest zodat, met de bijkomende subsidie van ruim 2.000 euro van de
gemeente, de restkost voor vzw Natuurpunt nog 2.058,91 euro bedraagt op een totale waarde van
ruim 17.000 euro.

“Meer toegankelijke natuur in Meise, daar gaan we voor. Samen met de Vlaamse regering steunen
we graag initiatieven in die richting”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck.
Ook de uitbreiding van de Wolvertemse Beemden, het natuurgebied tussen Imde en Wolvertem, kon
rekenen op een subsidie van 50 % van de gemeente. Ook hier financiert het Vlaamse Gewest het
merendeel (bijna 35.000 €), met een gemeentelijke bijdrage van ruim 2.200 euro. De Wolvertemse
Beemden zijn hierdoor meteen 1ha 18a 18ca groter.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise