Gemeente Denderleeuw koopt kerk Hemelrijk

Het gemeentebestuur van Denderleeuw bereikte een akkoord met de vzw Parochiale Werken over de aankoop van de kerk van Hemelrijk.

Die kerk uit de vroege jaren ‘70, die altijd een centrale plek had in de sociale woonwijk Hemelrijk, staat al een tijdje te koop. Ze werd twee jaar geleden ontwijd. De laatste tijd werd het gebouw tijdelijk verhuurd aan de Evangelische Kerk Het Kruispunt in Aalst.

“We hebben een akkoord getekend om voor 580.000 euro het hele pand en de bijhorende parking aan te kopen”, vertelt burgemeester Jo Fonck (SP.A-Open).

“De bedongen prijs ligt onder de schattingsprijs. De koop omvat ook nog een aangrenzende bouwgrond. Wel heeft de vzw bij de overeenkomst gevraagd dat het gebouw zal herbestemd worden voor gemeenschapsdoeleinden en dus open blijft staan voor de verenigingen. Dat is uiteraard onze bedoeling. Het akkoord gaat nu naar de notaris om een ontwerpakte voor te bereiden, die dan later aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal voorgelegd worden.”

“Uit een onderzoek van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen in 2015 blijkt dat de kerk en vooral het zaaltje onder de kerk, altijd een belangrijke invloed had op het sociale leven. Ieder weekend viel er wel iets te beleven. Vanuit de buurt horen we sterk de vraag om deze dynamiek niet verloren te laten gaan.”

Het gemeentebestuur denkt nog volop na over een zinvolle herbestemming. Verenigingen zijn alvast vragende partij voor meer ontmoetingsruimte, net als de vele projecten die het gemeentebestuur in samenwerking met partnerorganisaties uitbouwt.

“In 2015 bezocht een delegatie van het gemeentebestuur samen met de gemeentelijke vrijwilligerspoule het ontmoetingshuis ‘De Moazoart’ in Lokeren. De goesting bij de vrijwilligers om ook in Denderleeuw mee te werken aan de uitbouw van een dergelijk ontmoetingshuis was groot”, aldus Fonck.

“De dynamiek die ontstaat uit projecten zoals Tastoe, Babbelonië, Soep & Spelen, het jeugdopbouwwerk, De Wissel, Buurtsport, Jong-Leren en de Buurtcomputer overtuigde ons in de haalbaarheidsstudie om vanuit het kerkgebouw een bloeiende wijkwerking uit te bouwen. Al zien we de ‘wijk’ dan uiteraard ruimer dan de inwoners van Hemelrijk.”

Voor de herbestemming van het gebouw wordt nagegaan of er subsidiëring mogelijk is voor de uitbouw. Aan het gebouw zijn ook wat aanpassingen en herstellingen nodig, onder meer aan het dak en de verwarming.

“Zo dienen we een projectaanvraag in via het Plattelandsloket, waar onder meer projecten gesubsidieerd worden die de sociale cohesie aansterken in buurten met veel ouderen, alleenstaande en eenoudergezinnen. Helemaal binnen onze doelstelling dus. Het provinciebestuur gaf ook al te kennen dat ons project een interessante case kan zijn binnen de studie over zinvolle herbestemming van kerken”, besluit de burgemeester.

Of de kruisen op het kerkgebouw en de toren blijven staan? “Daar is nog niet over nagedacht.”