Paardenprocessie van Kester officieel erkend als immaterieel erfgoed

De Gilde van het Paardenvolk lanceerde eind vorig jaar een petitie om ervoor zorgen dat de paardenprocessie – met een geschiedenis van meer dan 800 jaar oud – erkend zal worden als immaterieel erfgoed.

“Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat onze Paardenprocessie Kester nu officieel erkend is als immaterieel erfgoed”, laat Marc Van Hoegaerden weten. “Het indienen van de aanvraag en bijbehorend dossier heeft veel tijd en werk gevraagd. Toch willen wij ook benadrukken dat de erkenning niet alleen kan toegeschreven worden aan het huidig bestuur maar dat deze het werk is van vele generaties. In de loop der jaren hebben heel wat vrijwilligers zich ingezet en hun vrije tijd gestoken in het jaar op jaar welslagen van de processie.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland