Amow en Tarl sluiten eerste politieassociatie in Vlaanderen

De politiezones Amow en Tarl ondertekenden vrijdag in Liedekerke de eerste ‘politieassociatie’ van Vlaanderen. Dat houdt in dat beide politiezones verregaand samenwerken, maar dat ze niét fusioneren.

De samenwerking is niet nieuw. In een aantal domeinen is ze intussen al meer dan een jaar in de praktijk.

Zo houden de politiemensen van Tarl (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) hun verplichte schietoefeningen in het Centrum voor Geweldbeheersing in het commissariaat van Amow (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) in Mollem.

Ook de permanentie buiten de kantooruren voor de recherche en de officier gerechtelijke politie (OGP) wordt al een jaar lang voor de twee politiezones georganiseerd, wat voor beide korpsen een aanzienlijke kostenbesparing betekent.

Andere domeinen waarin de beide politiezones al samenwerken zijn het intern toezicht, ICT en – sinds september jongstleden – de slachtofferbejegening.

Voor de komende weken en maanden staan nog nieuwe samenwerkingsvormen op stapel, zoals een gezamenlijk bureau APO (autonoom politioneel onderzoek) en een gezamenlijke permanentie Officier Bestuurlijke Politie (OPB).

Er wordt ook onderzocht of er één dienst personeel, logistiek en financiën kan worden opgericht.

Kosten beheersen

‘De belangrijkste doelstelling van deze samenwerking is efficiëntiewinsten na te streven, wat moet resulteren in kostenbeheersing en hogere kwaliteit en een betere specialisatie van de diensten’, stellen voorzitters Christine Hemerijckx van de politie Tarl en Koen Van Elsen van de politie Amow.

‘Er werd op korte termijn een heel proces in gang gezet, dat succesvol werd afgewerkt.’

Voor de kostenverdeling tussen Amow en Tarl werd een vaste verdeelsleutel 60/40 afgesproken. De acht gemeenten samen tellen een capaciteit van 200 politiemensen voor 125.000 inwoners.

‘Een fusie is echter niet aan de orde. Elke politiezone blijft haar eigen doelstellingen bepalen, maar de uitvoering gebeurt meer en meer samen.’

Geen draaiboek

Volgens korpschef Kurt Tirez van de politie Amow wordt de politieassociatie met veel interesse gevolgd door andere politiezones in Vlaanderen.

‘Er bestaat echter niet zoiets als een draaiboek. Veel ideeën, om voor bepaalde diensten synergieën uit te werken, botsen in de praktijk vaak op statutaire belemmeringen. Het is ook voor ons een continu leerproces’, aldus Tirez.

Topartikels bij Goeiedag.be