Subsidies voor nieuwe riolering Stationsstraat goedgekeurd

De Vlaamse overheid keurde de subsidies goed voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Stationsstraat, in het gedeelte tussen de Kleemputtenstraat en de Pijpstraat. Het definitieve ontwerp van de wegenis en het bijhorende bestek worden deze maand afgewerkt, zodat het, na de goedkeuring door de gemeenteraad, in aanbesteding kan gaan.

De werken starten vermoedelijk nog eind 2014 of uiterlijk begin 2015. De rioleringswerken zullen aanvangen nadat de nutsmaatschappijen de vernieuwingswerken aan hun leidingen hebben beëindigd.

Het project wordt uitgevoerd in acht fasen om de hinder voor de handelaars en de inwoners tot een minimum te beperken. Ruim voor de start van de werken zullen de inwoners worden uitgenodigd op een informatievergadering.