Herstelling Brusselsesteenweg loopt vertraging op

Momenteel voert de firma Colas herstellingswerken uit ter hoogte van de rotonde met fontein in Zellik-centrum. De werken zijn een gevolg van beschadiging van het wegdek. Deze zones worden hersteld.

Door regen bij de start van de werken, kon het nieuwe beton pas later dan voorzien worden gestort. Hierdoor is enige vertraging opgetreden. Omdat het niet mogelijk was de rijrichting naar de Vliegwezenlaan open te stellen voor bussen zonder over dit nieuw beton te rijden, is alsnog beslist de werfzone dicht te houden om schade aan de herstellingswerken te voorkomen en de werfzone 1 week langer dicht te houden dan meegedeeld in de bewonersbrief.

Op maandag 10 juni zal de signalisatie worden weggenomen en wordt de normale
verkeerssituatie opnieuw van kracht.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk