Nieuwe Spiegellaan feestelijk geopend

Er is heel wat om te doen geweest rond de vernieuwing van de Spiegellaan. Vooral de bewoners in de straat lieten zich in de aanvangsfase horen en ook toen de werken op gang kwamen was er nog heel wat ongenoegen en ontevredenheid. Ingrijpende infrastructuurwerken verlopen niet altijd van een leien dakje, maar toen zaterdag de nieuwe straat – zeg maar gerust laan – officieel werd ingehuldigd klonk toch tevredenheid bij de mensen, al maakten de meesten toch de bemerking dat de vlotte rijbaan automobilisten wel eens zou kunnen uitnodigen om “door de straat te vlammen.”

De Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia mocht de nieuwe en proper geveegde baan “open blazen”. Met alle notabelen in het kielzog ging het richting Sofie Motpleintje. Daar was de vredesboom, die op 11 november 2018 was geplant op het verkeerseiland aan het begin van de Spiegellaan, verplaatst naar de hoek met de Peperstraat. Dat gebeurde in aanwezigheid van de toenmalige kinderburgemeester Mattijs Van Nijverseel en de huidige Gotye Renquin. Daarna marcheerde de stoet terug naar de groepspraktijk De ELM, waar alle buurtbewoners waren uitgenodigd voor een receptie.

Daar werd ook het traditionele lint doorgeknipt nadat schepen van Openbare Werken Steven Elpers (LvB) nog eens het verhaal van de heraanleg had gesitueerd. Overigens is de Spiegellaan 700m lang en werden er ongeveer 30 bomen geplant. 120 gezinnen werden ontkoppeld en er is een bufferbekken van 500 m³. In de straat zijn er 54 parkeerplaatsen en 13 op het Sofie Motpleintje, waarvan twee elektrisch en eentje voor mindervaliden.

“Eindelijk, na een dik jaar stof en miserie is het zover,” aldus Elpers. “Er waren heel wat hindernissen in de aanloop en de uitvoering van het dossier, maar achteraf gezien is alles heel snel gegaan, wetende dat een rioleringsdossier van deze omvang tot vijftien jaar kan duren.

De firma Colas startte op 13 maart 2023 met de werken. De gemeente investeerde hier 1,3 miljoen euro en de rest werd gedragen door Fluvius. Het resultaat mag gezien worden!” De schepen dankte de aannemer, de bewoners voor hun geduld en loofde ook nog de ijverige werfbezoekers Marc Vandenbergh en Jan Vogeler, die de werken op de voet volgden en niet nalieten hun stem te verheffen als het niet goed zat. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk