Werken aan tramlijn 19 gaan in februari van start

De MIVB plant een vernieuwing van hun traminfrastructuur vanaf de tramterminus ter hoogte van het Dansaertpark samen met de verdere tramsporen richting Brussel. De tramterminus wordt aangepast zodat de tram geen lus meer zal moeten maken via de Brusselstraat en Guido Gezellestraat. Er wordt onder meer een voetpad voorzien met groenvoorziening en enkele parkeerplaatsen. De huidige rotonde wordt aangepast naar een voorrangsgeregeld 4 taks kruispunt, waarbij de lokale weg voorrang krijgt. Vanaf het tankstation op de hoek zal een nieuw dubbelrichtingsfietspad doorlopen richting Brussel.

Werken in fases

Vanaf begin februari zullen de nutsmaatschappijen starten, hierbij zal doorgang nog mogelijk zijn. Vanaf 19 april starten de grote werken met als eerste fase het gedeelte van de Robert Dansaertlaan, tussen de Guido Gezellestraat tot voorbij het rondpunt. Hierbij zal er geen toegang zijn voor voertuigen of bewoners. Het Dansaertpark blijft steeds toegankelijk via de huidige ingang. Deze fase loopt tot 9 juli 2021. Vanaf 7 juni tot eind augustus start de fase langs de ene kant van de Brusselstraat. Vanaf 5 juli start men dan met de andere kant van de Brusselstraat. Tijdens de werken zal tramlijn 19 onderbroken worden tussen het eindpunt en Hunderenveld van 19 april tot 23 augustus. De buslijnen 20 en 87 blijven rijden als normaal. Bus 355 van De Lijn zal omgeleid zijn. Meer informatie kan je vinden op de website van De Lijn.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland