Kort Affligem: gemeentebestuur steunt lokale handelaars

De gemeenteraad van Affligem heeft het licht op groen gezet om lokale handelaars en verenigingen te ondersteunen in dit coronajaar. Zo werd het punt ‘afschaffing belasting op openbare danspartijen’ goedgekeurd. “Aangezien de horeca zwaar getroffen wordt door de coronacrisis, hebben we deze belasting voor het aanslagjaar 2020 kwijtgescholden en meteen ook afgeschaft. Deze belasting was indertijd ingevoerd toen Affligem nog vele dancings telden”, meldt schepen van Financiën Hans Cornand (Open VLD).

Ook omwille van de coronacrisis wordt de huur van de voetbalvelden kwijtgescholden voor dit voetbalseizoen 2020-2021. De huurgelden die reeds betaald werden door de voetbalclubs worden terugbetaald.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws