UPDATE: Skatepark trekt verkeerde jongeren aan

Uit reacties op sociale media, geen pissig gezeur maar goed bedoelde opmerkingen, kan je opmaken dat er meer aan de hand is met het skatepark dan rommel maken en vandalisme. Nogal wat reacties spreken eigenlijk over jongeren van buiten Merchtem die naar het skatepark komen met drank en drugs op zak.

Om ongestoord hun gang te kunnen gaan zorgen ze ervoor dat pottenkijkers (kinderen en hun ouders, andere jongeren) niet op het skateterrein kunnen komen. Dat gebeurt door intimidatie en pesterijen. Zo klaagt een moeder dat de overlast verkopende jongeren de speeltjes van haar dochtertje stuk en haar tasje leeg maakten.

Ook andere skaters worden afgeschrikt door intimidatie. Wie een opmerking maakt over het gedrag van de lastbezorgers wordt door de jongeren in kwestie omringd en uitgescholden. Toch laten Merchtemse jongeren verstaan dat zijn niets te maken hebben met deze pestkoppen die zich heer en meester van het skatepark wanen. Integendeel, er zijn er die zelf de rommel opruimen die anderen er achterlaten.

Overlast vaststellen is één ding, de overlast wegnemen is een ander. Op sociale media wordt het woord ‘camera’ geregeld in de mond genomen. Een andere mogelijkheid is een badge invoeren om zo niet-Merchtemse jongeren te weren. Maar dat zijn geen goedkope oplossingen en de vraag is ook of de lastbezorgers geen middel zullen vinden om de genomen maatregelen toch te omzeilen.

Ten slotte moeten we er op wijzen dat ook buurgemeente Opwijk te maken kreeg met jongeren die overlast bezorgen op het skatepark en in het park van het Hof ten Hemelrijk. Het gevolg was dat een avondklok werd ingevoerd.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk