Lijst Burgemeester in Lennik stuurde enquete uit naar inwoners om tevredenheid te peilen

Van de 3700 uitgestuurde enquêtes hebben 533 Lennikenaren deze ingevuld. Hieruit zijn enkele resultaten naar voor gekomen die Lijst Burgemeester wil meenemen in hun programma. Bijna alle Lennikenaren wonen graag in Lennik. De meest gegeven reden hiervoor is dat het een groene gemeente is (en dicht bij Brussel ligt). Lennikenaren zijn ook tevreden met het horeca- en verenigingenaanbod. Ook de rust wordt geapprecieerd. Er mag wel meer aandacht komen voor betere en veiligere voet- en fietspaden. Zo voelen 59% van de voetgangers en 51% van de fietsers zich onveilig in het verkeer. De Lennikenaren willen ook een beter groenonderheid en communicatie met het bestuur. Er moet ook meer aandacht komen voor de verfransing.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws