Psychiatrisch centrum in Hofstade, extra jobs (+ video)

Er komt een nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum in Vlaanderen, in Hofstade bij Aalst. Het centrum zal plaats bieden aan een 300-tal geĂŻnterneerden. Dat heeft Sarah Smeyers (N-VA), lid van de Kamercommisie Justitie, bevestigd.

Gezien de intensieve begeleiding die nodig is, zullen er ook meer dan 300 jobs gecreëerd worden, gaande van cipiers en begeleiders in het centrum tot toeleveringsbedrijven. Verdere details moeten nog geconcretiseerd worden op de ministerraad, meldt Smeyers in een persbericht.

“Deze beslissing is op 2 vlakken zeer goed”, zegt Smeyers. “Als OCMW-voorzitster zie ik dat Aalst veel laaggeschoolde werkzoekenden heeft die in dit FPC kunnen tewerkgesteld worden. Daarnaast ben ik als Kamerlid in de commissie Justitie met de N-VA al jaren een pleitbezorger voor een correcte justitie. Door de opening van een FPC krijgen de geĂŻnterneerden apart de nodige opvang en is er in de gevangenissen ook meer plaats voor toerekeningsvatbare delinquenten.”

België werd in het verleden verscheidene keren veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege de circa duizend geïnterneerden die in de gevangenis zitten zonder aangepaste zorg en begeleiding.

De voorbije 3 jaar werd ook al voor meer dan 300.000 euro schadevergoeding betaald aan personen die voor dit gebrek aan zorg de Belgische staat hadden aangeklaagd.

De federale regering kondigde eind augustus aan dat ze als doelstelling heeft om tegen 2019 alle geĂŻnterneerden uit de gevangenissen te halen. De realisatie van dit gespecialiseerd opvangcentrum kadert binnen deze doelstelling.