“Sportinfrastructuur totaal onvoldoende”

De Vilvoordse sportraad luidt de alarmbel over de gebrekkige sportinfrastructuur in de Zennestad. “Het aantal sportende Vilvoordenaren is de voorbije jaren met een kwart toegenomen maar het aanbod is intussen alleen maar verouderd, versleten en zelfs verdwenen”, zegt voorzitter Georges Schroeder. De sportraad vraagt dan ook met aandrang aan alle politieke partijen dat ze duidelijk in hun programma opnemen wat er moet gebeuren in de volgende legislatuur. “Het is echt vijf voor 12.”

De sportraad, een adviesorgaan van het stadsbestuur, is dermate diepe bezorgd over de evolutie van het sportgebeuren in de stad dat ze zelf initiatief neemt en naar buiten treedt. Ze wijst concreet op een mismatch tussen aantal clubs en aantal sporters en de infrastructuur.

“De behoefte stijgt maar het aanbod daalt”, legt voorzitter Georges Schroeder uit. “Als Vilvoorde haar rol in de centrumregio naar behoren wil spelen dan moet een verbetering van de sportinfrastructuur mogelijk zijn. We stellen echter een stijging vast van 25% voor het aantal sporters tussen 2010 en 2015 en tegelijkertijd zien we dat er sportinfrastructuur veroudert, verslijt en zelfs verdwijnt…

“Vaak komt het neer op jarenlang, soms letterlijk, putjes vullen wat op de duur meer kost dan één grote investering die dan uiteindelijk toch moet gemaakt worden”, zegt Jan Oris, lid van het dagelijks bestuur.

Daarbij wordt ongetwijfeld verwezen naar de atletiekpiste in Stadion Drie Fonteinen. “Onze twee atletiekclubs hebben grote problemen. Een grondige renovatie is nodig, inclusief uitbreiding naar 8 banen.”

Maar dat is nog maar een begin. “Ook de realisatie van twee nieuwe voetbalaccomodaties voor de huidige clubs die niet beschikken over een eigen infrastructuur is dringend nodig. Net als een nieuwe polyvalente zaal in het centrum voor het beoefenen van dans, gevechtssporten, rope skipping en yoga. Daarnaast is ook de modernisering van de bestaande sporthal die in zeer slechte staat is, broodnodig. En daarmee zijn we nog niet rond: onze boksclubs zijn al jaren in een muffe kelder gehuisvest en het zwembad is overvol.”

De Vilvoordse sportraad vraagt middels een memorandum dan ook met aandrang aan alle politieke partijen hiermee rekening te houden bij het opstellen van hun programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Om de achterstand in te halen zijn volgens de sportraad vele miljoenen euro’s nodig.

Sportschepen Kevin Vincke (N-VA) wijst meteen op het feit dat de middelen van de stad beperkt zijn. “Dit neemt niets weg van het feit dat de sportraad het recht en zelfs de plicht heeft om deze boodschap te brengen. Het stadsbestuur is ook akkoord met de boodschap en doet wat het kan met bijvoorbeeld een volledig nieuwe sporthal in Koningslo. De decennialange onderinvesteringen kunnen we realistisch bekeken niet in één legislatuur oplossen, zeer waarschijnlijk zelfs niet in twee. Het komt allemaal uiteindelijk weer neer op het feit dat we niet erkend worden als centrumstad. De uitdagingen zijn gigantisch, maar we worden bijlange niet genoeg ondersteund. Ik heb deze legislatuur niet veel meer kunnen doen dan uit de kast vallende lijken opkuisen en oplossingen zoeken binnen de mogelijkheden.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise