Archeologisch vooronderzoek Eurostadion volop bezig

Ondanks alle tegenkanting voor het Eurostadion-project wordt er momenteel wél degelijk duchtig gewerkt op Parking C. Het gaat om het archeologisch vooronderzoek dat aan de gang is. “We mochten daarmee beginnen zodra er een aanvraag tot bouwvergunning was, wat vooral tijdbesparend zou moeten werken”, zegt Philip Neyt van Ghelamco. “Het is dus volledig legaal voor alle duidelijkheid. Er heeft iemand een kortgeding tegen aangespannen maar die is van een kale reis teruggekeerd.”
De werken nemen wel wat tijd in beslag ook al omdat er niet kan doorgewerkt worden. “Een deel van parking C moet nog als parking gebruikt kunnen worden tijdens evenementen. We zijn hier dus nog een tijdje bezig. Momenteel is men de grond aan het zeven. Daarnaast moet de parking ook nog worden afgegraven. Voor de Expo werd het terrein namelijk met 3 à 4 meter opgehoogd. We dachten dit grondverzet tijdens de vakantie te doen om de Ring zo weinig mogelijk te belasten. Maar dat bleek uiteindelijk niet mogelijk omdat er altijd wel nog evenementen waren. Er was het concert van U2, en nu is er nog de aanstaande Memorial en daarna ook nog de match België-Cyprus. Wanneer dit gaat kunnen gebeuren is dus niet duidelijk. Pas daarna kan men sleuven trekken voor het onderzoek.”

Ghelamco staat intussen op het punt om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het Eurostadion waardoor het heikele dossier integraal op het bord van de Vlaamse overheid beland. “Dat is een kwestie van dagen.” De lopende procedures voor een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning zullen hierdoor worden ingetrokken.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise