Nieuwe bestuursmeerderheid gaat door met bouwpauze

De omstreden bouwpauze voor grote projecten is in Ternat opnieuw van kracht. Het dossier zorgde vorig jaar nog voor een coalitiewissel in Ternat en werd ook geschorst door de gouverneur. Maar N-VA, #volks en Open VLD hebben nu een nieuwe tekst klaar.

Even recapituleren: in mei vorig jaar kwamen de toenmalige oppositiepartijen N-VA en Open VLD met het plan om een bouwpauze in te voeren in afwachting van een RUP Bebouwde Ruimte. Het voorstel kreeg de steun van meerderheidspartij CD&V (nu #volks), dat prompt coalitiepartner Voor Ternat wisselde voor een meerderheid met N-VA en Open VLD. Alleen werd de zogenaamde bouwpauze een maand later vernietigd door provinciegouverneur Jan Spooren en moest de nieuwe meerderheid op zoek naar een nieuwe oplossing.

Intussen kwam de bouwpauze opnieuw ter sprake op de gemeenteraad. Meerderheidspartijen #volks, N-VA en Open VLD legden er een tekst voor die de ontwikkeling van appartementen en grote verkavelingen tijdelijk pauzeert. “De afgelopen vijf jaar is het aantal inwoners in Ternat met 1.000 gestegen en met de nieuwe verkavelingen in aantocht zal dit percentage nog fors stijgen”, zegt schepen Sven De Paepe (N-VA).

“Deze massale instroom zet een druk op heel de gemeenschap. Het verder ongecontroleerd laten bouwen van meergezinswoningen betekent het verder blijven organiseren van de mobiliteitsproblemen van morgen. De druk op onze scholen, kinderopvang, gemeentelijke administratie en sociaal huis, in combinatie met een snel toenemende anderstaligheid, zijn niet onbelangrijke factoren”, vervolgt De Paepe.

De nieuwe meerderheid werkte sinds de vernietiging van de eerste tekst verder aan een aangepaste versie. De tekst werd herschreven en duidelijker gemaakt. In afwachting van het definitieve RUP, dat nog zeker twee jaar op zich laat wachten, wil de meerderheid nu toch al een halt toeroepen aan de ontwikkeling van appartementen en grote verkavelingen. 

“Dit is een politiek signaal dat we de komende periode geen grote projecten meer zullen goedkeuren”, klonk het bij #volks-schepenen Gunter Desmet en Geert De Feyter. “Individuele private bouw- en verbouwaanvragen, zonder aanleg van wegen en dus zonder extra ruimtebeslag en verharding, liggen absoluut niet in het vizier. De tekst werd grondig besproken met hogere overheden, eigen administratie en andere stakeholders. We verwachten dan ook geen klachten of vernietigingen”, maakt de meerderheid zich sterk.

Daar denken ze bij oppositiepartij Voor Ternat toch anders over. Volgens hen werd de tekst opgemaakt door de meerderheid zonder de dienst Ruimte, de gecoro en de gemeenteraad te raadplegen. “Het is hier precies een voetnoot op de gemeenteraad terwijl wij ook de bezorgdheden delen. Ook wij willen de open groene ruimte en het landelijke karakter in onze gemeente beschermen. Tegelijk zien we de stijgende nood aan diverse en betaalbare woonmogelijkheden. Dit beleidskader is een asociaal voorstel dat geen antwoord biedt op die vraag en wonen op pauze zet”, klinkt het bij Voor Ternat.

De partij vindt overigens dat de tekst weinig garanties biedt om de open groene ruimte te beschermen. “Compacte woontypes worden nu geweerd maar grote projecten in landbouw of industrie worden niet opgenomen. Er is nood aan duidelijkheid en een sterke toekomstvisie. Duidelijkheid kan er enkel komen met de afwerking van de RUP’s en die laten nu nog langer op zich wachten.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland