Twee weken werken aan gasleiding op Klei en Steenweg op Merchtem

Op de Steenweg op Merchtem en de Klei in Opwijk zijn er vanaf vandaag werkzaamheden aan de aardgasleiding, in het kader van de bouw van een aardgastankstation achter de Okay-winkel. De werken duren tot en met 26 november en zorgen voor tijdelijke verkeershinder.

Eandis moet een bijkomende aardgasleiding aanleggen langs de Steenweg op Merchtem. De nieuwe leiding wordt onder het kruispunt van de Steenweg op Merchtem met de Klei (N211) verbonden met de bestaande infrastructuur.

De werken verlopen in 2 fasen:

Fase 1: Aanleg van een middendrukleiding vanaf de Steenweg op Merchtem richting kruispunt met de Klei. De werken starten op 16 november om 7 u en zullen ongeveer een week in beslag nemen. Er worden 2 verkeerslichten geplaatst op Klei om tijdens de werken beurtelings het verkeer toe te laten de Klei te kruisen.

Op het kruispunt ter hoogte van de wegwijzer ‘Klei- Steenweg op Merchtem/Steenweg op Vilvoorde’ is er tijdelijk enkel verkeer in de richting N211(Steenweg op Vilvoorde) mogelijk.

Vanaf 16 uur tot 7 uur ‘s ochtends zal het kruispunt in beide rijrichtingen toegankelijk zijn. Fietsers worden omgeleid via de parking van Okay, maar moeten verplicht afstappen.

Fase 2: Op het kruispunt van de Klei wordt vanaf 23 november een koppelput ge-maakt om de nieuwe aardgasleiding te verbinden met de bestaande infrastructuur. Dit werk neemt enkele dagen in beslag.

Het verkeer op het kruispunt zal opnieuw geregeld worden door verkeerslichten die beurtelings verkeer toelaten. Op 25 november wordt de werkput gedicht en het wegdek geasfalteerd. Na uitharding van het asfalt wordt de N211 terug vrij gegeven voor het verkeer op 26 november.