Nieuwe tuinhuisjes voor volkstuintjes

In 2012 werden ze onder het bewind van burgemeester Eddie De Block in het leven geroepen, de volkstuintjes in de Joseph Stallaertblock, ja zo noemt de plek waar Merchtemnaren een lapje grond kunnen huren van de gemeente. Het perceel grenst in feite aan het kerkhof en de parking van het sportcomplex Dooren.

Mensen die op een appartement wonen of aan hun woning geen tuintje hebben maar wel graag eigen groentjes willen telen kunnen van de gemeente een stuk van 1 are huren voor de prijs van 25 euro per jaar en een waarborg van 20 euro voor het tuinhuis. Wie hierover meer wil weten kan hiervoor op het gemeentehuis terecht bij Karin Stevens, zowat de ambassadeur van de volktstuintjes.

Momenteel zijn er 23 huurders. Er wordt gecontroleerd of de bewerkers hun toegewezen perceel onderhouden en als dat niet zo is en ook niet na een verwittiging, kan iemand anders die plaats innemen. Zes mensen staan op de wachtlijst.

Na tien jaar waren de tuinhuisjes, eentje per twee tuinen, aan vernieuwing toe. Dat is ondertussen gebeurd en die nieuwe blokhutten werden op zaterdag 9 september ingezegend door burgemeester en schepenen. Sommige “Tuinkabouters” maken van die hutjes, waar het gerief in kan worden opgeborgen, echte parels, vraag dat maar eens aan boer Gust Saerens. De huisjes moeten niet geverfd worden en de toegangsweg werd ingezaaid. Daarna zal dat baantje onderhouden worden door de gemeente.

Moeskopperij! Burgemeester Mast gaf tijdens zijn speech nog twee dingen mee, namelijk dat de volkstuintjes niet zullen verdwijnen, integendeel, moest de mogelijkheid zich voordoen, ze nog eerder uitgebreid zouden worden. “Er wordt ook wel eens wat gepikt,” opperde iemand van de gebruikers. “Moeskopperij,” noemt dat aldus de burgemeester. “Dat er vruchten worden meegenomen is van alle tijden, ook op de velden gebeurt dat!” Een woord om te onthouden! (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk