Samen1745: “Dossier Vetweyde loopt nog maar eens vertraging op!”

Lijsttrekker van samen1745 Jeroen Eenens moet eens te meer vaststellen dat het dossier Vetweyde nog niet meteen voor morgen is.

“Nadat eerder vorige maand de infiltratieproeven op de Vetweyde nog moesten worden uitgesteld wegens – jawel – een te natte bodem, volgt nu de intrekking van de selectie voor het aanstellen van een bouwteam.

Er werd een selectieleidraad opgemaakt en goedgekeurd om geïnteresseerde kandidaten in de overheidsopdracht ‘ontwerp en bouw van een sporthal en jeugdlokalen te Opwijk’ te beoordelen. De inschrijvingen op deze selectieleidraad werden door Belfius geëvalueerd. In zitting van 15 april werd het selectierapport en bijhorende gedetailleerde selectiefiches goedgekeurd. Op het college van 29 april laatstleden werd deze beslissing alweer ingetrokken,” aldus Eenens.

“De intrekking door het college van burgemeester en schepenen komt er wegens vormfouten in het dossier en een klacht vanwege een indiener die niet weerhouden was. Belfius nv zal het selectierapport aanpassen. Dit wordt later opnieuw geagendeerd. 

Hierdoor loopt het dossier Vetweyde nog maar eens vertraging op. Hoe vaak gaat er in dit dossier nog geblunderd worden?” vraagt men zich bij samen1745 af.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk