Gemeente Asse stelt woensdag 8 mei masterplan voor stationsomgeving voor

In de omgeving van het station van Asse staan heel wat wijzigingen op til. Met een masterplan wil het bestuur een toekomstbeeld voor de stationsomgeving vastleggen. Wil je meer weten hierover? Kom dan naar het infomoment op 8 mei tussen 17.00 en 21.00 uur in ‘t Jass.

In de stationsomgeving zal heel wat wijzigen: de busstelplaats van De Lijn zal rond 2028 verdwijnen, de Asphaltcosite wordt verder ontwikkeld, er komt een nieuwe fietstunnel en het gebied omvat ook veel mogelijkheden voor nieuwe woonontwikkelingen. Met een masterplan wil het bestuur een toekomstbeeld voor de stationsomgeving vastleggen.

Infomoment op 8 mei

Om jou zo goed mogelijk te informeren over de visie van het masterplan stationsomgeving Asse organiseert de gemeente samen met het studiebureau Stramien een infomoment op woensdag 8 mei, doorlopend van 17.00 tot 21.00 uur in ‘t Jass, Asphaltcosite 20, Asse.

Wil je je mening geven over de toekomstige ontwikkeling van de stationsomgeving? Of wil je meer te weten komen over de toekomstplannen? Dan ben je van harte welkom. Inschrijven is niet nodig.

Wat is een masterplan?

Een masterplan vormt een globale visie op een gebied in de gemeente. Het plan zal uitspraken doen over hoe de omgeving op het vlak van wonen, groen en mobiliteit eruit moet zien.

In dat opzicht vormt een masterplan de basis voor concrete projecten, zoals renovaties of de aanleg van een park. Het is echter geen kant-en-klaar plan dat tot in de puntjes vastlegt hoe een wijk of een gebied eruit zal zien. Het brengt wel troeven en noden in kaart, maakt keuzes en geeft mogelijkheden aan.

Het projectgebied

Het projectgebied beslaat de zone begrensd door Boekfos en Molenstraat in het noorden, de volledige Asphaltcosite in het oosten, Brusselsesteenweg 18 en 19 in het zuiden en de Bergestraat en Belvédèresteegje in het westen.

Asse binnenstebuiten

Asse is ontstaan langs de steenweg, op een specifieke locatie op basis van het reliëf. Het passerende verkeer gaf lange tijd zuurstof aan het dorp. Het dorp Asse is hierdoor sterk gericht naar de ‘steenweg’ met onafgewerkte achterkanten tot gevolg. Het sterk gestegen (zware) verkeer maakt dat de leefkwaliteit aangetast wordt. De toekomstige realisatie van de Rondweg draait de logica van het dorp radicaal om: doorgaand verkeer rijdt rond het dorp en de kern wordt nagenoeg autoluw. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe invullingen en wooninbreidingen.

Verdichting gaat ook gepaard met aandacht voor de open ruimte. Het stationsplein vormt op het vlak van duurzame mobiliteit de toegangspoort tot het centrum. De Stationsstraat verbindt het station en het centrum en het is onze ambitie om nog meer pleinen te creëren en deze te schakelen met elkaar.

Het centrum van Asse grenst aan het open landschap, hoewel dit niet altijd ervaren wordt in de kern. Het centrum heeft dan ook nood aan een grotere groenstructuur die zich zoveel mogelijk in het hele gebied binnen de ringweg invlecht. Nieuwe ontwikkelingen hebben de kans om extra groen te realiseren, waarbij we rekening houden met open zichten op het achterliggende landschap.

De stationsomgeving focust zich aan de oostzijde (Asphaltcosite en omgeving) op grootschaligere voorzieningen zoals openbaar vervoer, (veiligheids)diensten (zoals brandweer en politie), recreatie en jeugd. De Asphaltcosite en het Waalborrepark vormen het bindmiddel tussen het dorp en zijn landschap. De westzijde van de stationsomgeving versterkt het woonaanbod en maakt de schakel tussen het centrum en het station.

De gemeente zet volop in om de bestaande kleine doorsteken te benadrukken en, waar nodig, extra verbindingen te maken om de kern levendig te maken. De geplande fietsdoorsteek onder de spoorweg vormt hierin een belangrijke schakel om de oost- en westzijde te verbinden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk