Reacties op beleidsplan

Uiteraard kregen alle politieke partijen, na de uiteenzetting van burgemeester Mast en schepen David De Valck, het woord om hun appreciatie van het BBC te geven. De oppositie was mild en kritisch tegelijk.

N-VA

De Vlaams-nationalisten kregen als eerste het woord. Tom Van Gestel: “Onze partij heeft een SWOT-analyse van de meerjarenplanning gemaakt. In deze analyses worden sterktes en zwaktes opgesomd evenals kansen en bedreigingen. Een gezond financieel beleid, de nadruk op mobiliteit en gepast inspelen op subsidies zijn sterktes. Maar er zijn ook heel wat zwaktes. Eerst en vooral vinden we nauwelijks Vlaamse accenten in de plannen. Geen woord over de 11-juli viering bijvoorbeeld. Verder zou er meer ingezet moeten worden op inburgeringstarieven en is er geen locatie voor cultuur. Wat de mobiliteit betreft zal het niet makkelijk zijn om de plannen in realiteit om te zetten. Er zijn ook weinig maatregelen voor een CO² reductie en wij zagen graag meer initiatieven om nieuwe, startende bedrijven te ondersteunen”. N-VA Onthield zich bij de stemming.

PRO

Fractieleider Toon Dours stelde dat het BBC een stel vage plannen was, zonder duidelijke visie. Een document waarbij de oppositie niet betrokken was bij de voorbereiding. “Onze visie: vraag de mening van alle betrokkenen om te komen tot een plan met een toekomstvisie en een doel. Zet die visie om in duidelijke, concrete doelstellingen”. De conclusie van PRO: er zijn goede elementen maar een duidelijk gebrek aan durf. PRO stemde tegen het voorgestelde BBC.

GROEN

Ludwig De Mesmaeker was blij “verschillende van onze speerpunten in deze BBC terug te vinden”. Hij wees o.m. op de participatie-initiatieven, het optrekken van de toelage aan de Noord-Zuidraad, het investeren in publieke ruimtes, meer bomen, fietsers en voetgangers. Hij was ook blij met het aanwerven van een mobiliteitsambtenaar. Toch gaat het plan niet ver genoeg volgens GROEN. Zo willen zij graag een echt nieuw en vernieuwend mobiliteitsplan, een doordacht parkeerbeleid en een burgerparticipatie met een burgerbudget. GROEN mist in het BBC het aanbrengen van “een aantal knippen om de dorpscentra te vrijwaren”. GROEN wijst ook op de dringende vraag naar meer sociale huurwoningen. GROEN hield het bij een onthouding.

LIJST 1785 en CD&V

Ook de partijen van de meerderheid spraken zich uit over het BBC. Mario Vandevelde (1785): “Beleid voeren is keuzes maken. Deze keuzes zijn dapper én realistisch, zonder de belastingen te verhogen”. Willem Maetens (CD&V): “Deze BBC is een duidelijk en toekomstgericht plan. Het heeft al heel wat in beweging gezet en we gaan daar verder mee aan de slag”. De meerderheidspartijen keurden de meerjarenplanning uiteraard goed.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk