Actiecomité tegen 300 sociale woningen in achtertuin

 

De inwoners van Eversem, Sint-Brixius-Rode en omgeving maken zich grote zorgen. De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMV) heeft namelijk het plan opgevat om er in de velden bijna 300 nieuwe sociale woningen te bouwen. De buurtbewoners hebben zich verenigd in het actiecomitĂ© “Red onze Eversemse velden”. Ze vrezen naast het verlies van open ruimte onder meer grote mobiliteitsproblemen en zelfs wateroverlast.

Het plan van de GMV om aan het Tussenveld 45 en de komende jaren in totaal bijna 300 nieuwe sociale woningen te bouwen pal Ă­n de velden tussen de huidige wijk van Eversem en het kerkje van Sint-Brixius-Rode stuit op weerstand.

Een aantal ongeruste buurtbewoners heeft zich verenigd in het actiecomitĂ© Red onze Eversemse velden’. “Het plan om de velden aansluitend op de woonwijk van Eversem te verkavelen druist lijnrecht in tegen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)”, zeggen de bewoners. “Sint-Brixius-Rode wordt in dat GRS geklasseerd als ‘kern in het buitengebied’ en daarin ‘primeert de open ruimte’.”

Van open ruimte zal er echter niet veel sprake meer zijn als de plannen worden uitgevoerd, want die tonen enorm veel huisjes op een kleine oppervlakte. “In het kader van sociale huisvesting stelt het GRS voor ‘buitengebieden’ zoals Eversem een maximale dichtheid van 15 woongelegenheden per hectare voorop. In dit plan staan er maar liefst 38 woningen per hectare. Allemaal zonder oprit, waardoor de smalle straatjes ook nog eens vol met geparkeerde auto’s zullen komen te staan. Een stadverkaveling dus, maar dan geĂ«nt op de huidige rustige woonwijk, waardoor ook het sociale weefsel en het landelijk karakter van de buurt drastisch zullen veranderen.”

Vooral voor de mobiliteit in en rond Eversem zou het woonproject een ramp zijn. Die is nu al kwetsbaar, omdat het gehucht niet voldoende ontsloten is. “En omdat het ‘buitengebied’ is, relatief ver van faciliteiten, gebeuren veel verplaatsingen met de wagen. Er is een bus, af en toe, maar die staat er zelf in de file. En die file groeit elk jaar, omdat de aangrenzende weg, de Kapellelaan, ook gebruikt wordt door de bewoners van naburige gemeenten om zich te verplaatsen van en naar hun werk.”

De school, die nu al te klein is, zou door het bouwproject bovendien afgesneden worden van toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. “Dus je krijgt een school die zou moeten groeien om plaats te maken voor de nieuwe kinderen, maar dat kan niet, want de nieuwe huizen staan in de weg…”

Ook over wateroverlast maken de Eversemnaars zich zorgen. “De velden van Eversem fungeren als waterbuffer tussen de Grimbergse kouter en de Nerom-landschappelijke corridor. Gooi die vol beton en je weet dat de buurt regelmatig te kampen zal hebben met wateroverlast en overstromingen.”

Het actiecomité heeft intussen de vier coalitiepartners van het gemeentebestuur afzonderlijk gesproken.

“We zijn ons bewust van de problematiek”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “300 sociale woningen is veel. We zijn aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn om toch tot een betere spreiding te komen. Het is zoeken maar het is nog wat te vroeg om uitspraken te doen over mogelijke alternatieven.”

Er is voorlopig wel nog geen omgevingsvergunning ingediend voor een sociale verkaveling waar het college zich uiteindelijk zal moeten over uitspreken. Meise moet volgens het Grond- en Pandendecreet 105 sociale woningen realiseren tegen 2025, zo niet dreigt een financiële sanctie. De eerste 45 sociale woningen zouden tegen 2020 en 2021 kunnen gerealiseerd worden.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...