Bevoegdheden Van Ginderdeuren tijdelijk herverdeeld

Het schepencollege van Lennik heeft de bevoegdheden van de vorige week aangehouden schepen Filip Van Ginderdeuren voorlopig herverdeeld.

De Open VLD-schepen zit sinds een week in de cel op verdenking van verduistering en valsheid in geschriften.

‘Het college van burgemeester en schepenen is zeer bekommerd en begaan met de aanhouding van Filip Van Ginderdeuren’, klinkt het in een mededeling.

‘Het bestuur  neemt deze kwestie bijzonder ernstig , en wil er in de eerste plaats voor zorgen dat het belang van de gemeente en dat van de Lennikenaren wordt gevrijwaard.’

Met de herverdeling van de bevoegdheden – vrije tijd, ontwikkelingssamenwerking, burgerparticipatie en rechtszaken – wil het bestuur de continuïteit van de dienstverlening waarborgen tijdens de afwezigheid van de schepen.

‘Zolang er geen formele melding is gedaan aan het gemeentebestuur van de aan Filip Van Ginderdeuren ten laste gelegde feiten, en nog definitief moet beslist worden over de in-vervolgingstelling, houdt  het college deze maatregel aan.’

‘Het gemeentebestuur zal trachten informatie in te winnen om meer duidelijkheid te krijgen zodat ten gepaste tijde de noodzakelijke acties kunnen ondernomen worden met het oog op de continuïteit van het bestuur.’

Het gemeentebestuur wijst er op dat het gemeentedecreet niet voorziet in de mogelijkheid om bijvoorbeeld een preventieve schorsing op te leggen aan een raadslid of schepen.

Enkel de Vlaamse Regering kan dat.