Circulatieplan in centrum Ternat van start op 31 maart (+ foto's)

In de raadzaal van het nieuwe gemeentehuis van Ternat woonden ruim honderd mensen een infomoment bij over het nieuwe verkeerscirculatieplan dat op maandag 31 maart (deels) bij wijze van proef van start gaat in het centrum.

Het circulatieplan wil het autoverkeer in het centrum beperken en afleiden naar bestaande en nog extra aan te leggen parkings op wandelafstand van het centrum.

Zo wordt met de GO!-basisschool Horizon onderhandeld over de aankoop van een stuk grond voor de aanleg van een bijkomende parking in de Bodegemstraat. In de Bodegemstraat zelf zal dan nog slechts beperkt geparkeerd mogen worden.

Een blauwe zone, wellicht vanaf 1 september en gecontroleerd door een parkeerfirma, moet er voor zorgen dat klanten van handelszaken kort in de buurt kunnen parkeren.

Voor de bewoners van het centrum komt er een systeem van bewonersparkeerkaarten.

De verkeerscirculatie voorziet in een kleine eenrichtingslus waarbij men de Molenstraat inrijdt vanuit de Brusselstraat en kan terugkomen via de Gemeentehuisstraat naar de Markt of via de Bodegemstraat richting Sint-Martens-Bodegem rijden.

De Keizerstraat blijft volledig tweerichting maar de zone 30 wordt er afgedwongen door het invoeren van een beperkt aantal geschrankte parkeervakken in het deel tussen Statiestraat en Verbrughenstraat, plus een versmalling aan het kinderdagverblijf. Een aanpassing van de te lange flessenhals met een verbreding in het midden ervan moet conflicten vermijden.

Ook aan de ingang van de Molenstraat en verderop komen er ingrepen om de snelheid te remmen.

‘Overal wordt gestreefd om ruimte te geven aan voetgangers en fietsen’, zegt schepen van Mobiliteit Guido Van Cauwelaert (SP.A Groen+).

‘Op de kleine driehoek van de Markt wordt daarom één zijde autovrij wat ruimte schept voor terrasjes. De opstelling van de marktkramen moet daarvoor ook worden aangepast.’

De Marie

Bij de bewoners waren de reacties verdeeld, al lijken de meeste mensen de proefopstelling wel een kans te willen geven. Het regende wel klachten over stoeprijden in de Molenstraat en de Keizerstraat.

Ook de aanslepende problematiek rond het bedrijf De Marie beheerste de vragenronde. In de Molenstraat zijn sommige bewoners dan weer voorstander van een omgekeerde eenrichting, maar volgens het gemeentebestuur zou dat voor nog meer problemen zorgen met de vrachtwagens van De Marie.

In het kader van dit plan worden ook de voetpaden verbreed tussen de Markt en het rondpunt in de Brusselstraat. Tegelijk krijgt dit gedeelte van de straat een nieuwe laag asfalt. Deze klus was al eerder gepland, maar ze werd uitgesteld naar de mand mei, omdat een bouwkraan de werkzaamheden momenteel verhindert.