Werken Ketelheidestraat en Hongersveldstraat starten volgende week

De geplande rioleringswerken in de Hongersveldstraat en de Ketelheidestraat in Dilbeek gaan van start op maandag 29 februari.

In een gedeelte van de Hongersveldstraat en de Ketelheidestraat wordt gewerkt aan de riolering. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal dan gestart worden met de aanleg van een gescheiden riolering in de Hongersveldstraat.

De afvalwaterriool wordt via een pompinstallatie aangesloten op de Aquafincollector, de regenwaterriool wordt aangesloten op de Smissenboswaterloop.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Wegebo in opdracht van Farys/TMVW en nemen zowat negen maanden in beslag. Ze verlopen in drie fasen, waarbij eerst de Hongersveldlaan wordt aangepakt tussen de Ketelheidestraat en de Kauwenlaan.

In de tweede fase is de Ketelheidestraat aan de beurt tussen de Populierenlaan en de Hongersveldstraat. Tenslotte wordt er gewerkt in de Hongersveldstraat tussen de Stationsstraat en de Ketelheidestraat.