Zes weken parkeerverbod in Brusselstraat

Voor de vernieuwing van het elektriciteitsnet wordt er vanaf 15 september voor zes weken een parkeerverbod ingesteld in de Brusselstraat in Sint-Ulriks-Kapelle.

Eandis vernieuwt er in verschillende zijstraten het elektriciteistnet en moet daarvoor ook de bekabeling vervangen in de Brusselstraat aan de kant van de pare huisnummers.

De werfzone gaat van de Drie Hofveldenlaan tot aan de nieuwe elektriciteitscabine op het kruispunt met de Assestraat.

De aannemer fatsoeneert meteen ook de voetpaden waar deze er slecht bij liggen. Dagelijks zal 150 tot 200 meter kabel worden gelegd. ’s Avonds worden de sleuven steeds gedicht en is de straat vrij. De werken duren ongeveer zes weken.