Nieuw asfalt voor Kloosterstraat en Oude Ninoofsebaan

De gemeenteraad stemde in met een herasfaltering van de volledige Kloosterstraat en de Oude Ninoofsebaan, kostprijs geraamd op 300.000 euro.

‘De Kloosterstraat is een belangrijke verbindingsweg tussen Dilbeek-centrum en Groot-Bijgaarden. Er passeren heel wat bussen van De Lijn en er is een hoge woondichtheid. De straat is door het drukke verkeer en de vele ingrepen van nutsmaatschappijen in slechte staat’, zegt schepen van Openbare Werken Stijn Quaghebeur (N-VA).

‘Het vele (bus)verkeer zorgt dan ook voor het nodige ongemak bij de vele bewoners die klagen over trillingen in de huizen. De asfaltlaag zal hier afgeschraapt en volledig vervangen worden’ 

‘De Oude Ninoofsebaan is een druk bereden straat en fungeert bovendien als alternatieve fietsroute voor wie de drukke Ninoofsesteenweg wil vermijden. Zowel de toplaag als de voetpaden zullen er vernieuwd worden. Na de werken aan de Molenbergstraat, die hun einde naderen, zal deze heraanleg én die van de Snikbergstraat zorgen voor een vlotte verbinding tussen Bettendries en Dilbeek centrum. Daarmee zal heel deze as vernieuwd zijn’, vervolgt Quaghebeur.

‘De werken zullen afgestemd worden op andere werken. Rekening houdende met de weersomstandigheden en de aanbestedingsprocedure zullen ze vermoedelijk starten in de lente van volgend jaar.’

Straten in goede staat brengen

De in opmaak zijnde meerjarenplanning voorziet om heel wat meer straten in goede staat te brengen.

‘We hanteren hiervoor verschillende objectieve criteria zoals de staat van de weg, verkeersintensiteit, woondichtheid, verkeersveiligheid en de mate waarin bussen en zwaar vervoer gebruik maken van de straten. Deze oefening is aan de gang. Tegen het einde van het jaar moet duidelijk zijn wat de gemeente plant voor de komende zes jaar’, besluit Quaghebeur.