Denderleeuw wijzigt energiepremies

Met ingang van Nieuwjaar past Denderleeuw de bedragen van een aantal energiepremies aan.

De gemeente wil voortaan specifiek de toepassingen subsidiëren die financieel voor iedereen bereikbaar zijn en die het hoogste rendement opleveren in verhouding tot de investering.

Daarom wordt niet langer een gemeentelijke subsidie toegekend voor de plaatsing van een condensatieketel. Wie deze premie alsnog wil aanvragen zal dus zeer snel moeten zijn.

Ook belangrijk: voortaan moeten alle werken, met uitzondering van het aanbrengen van dakisolatie, door een aannemer uitgevoerd worden om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke premie.

Hoogrendementsglas

De maximale U-waarde blijft behouden op 1,1 W/m²K. Hoe lager deze U-waarde, hoe beter het isolerend vermogen van het glas.

Het premiebedrag voor glas met een isolatiewaarde tussen 1,1 W/m²K en 0,8 W/m²K wordt verlaagd van 12 naar 8 euro per m² vervangen glas.

Voor glas met een U-waarde lager dan of gelijk aan 0,8 W/m²K kan u rekenen op een gemeentelijke premie van 12 euro per m² vervangen glas.

De gemeentelijke premie is in beide gevallen gelimiteerd tot maximaal 180 euro.

Dak- en zoldervloerisolatie

De isolatiewaarde van de materialen (R-waarde) voor dak- of zoldervloerisolatie moet minstens 4 m² K/W bedragen.

Per m² isolatiemateriaal wordt een gemeentelijke premie van 3 euro toegekend met een maximum van 180 euro.

Muurisolatie

Voor muurisolatie wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen een premieaanvraag voor buitenmuur- en spouwmuurisolatie.

Isoleert u de muur langs de buitenkant dan dient u er voor te zorgen dat de isolatielaag een R-waarde van minstens 2 m² K/W heeft.

Bij spouwmuurisolatie wordt de isolatiewaarde bepaald door de zogenaamde lambdawaarde. Deze mag niet meer dan 0,065 W/mK bedragen.

Net als bij hoogrendementsglas geldt ook hier: hoe lager de waarde, hoe beter het materiaal isoleert.

Zowel voor buitenmuur- als spouwmuurisolatie bedraagt de gemeentelijke premie 3 euro per m² aangebracht isolatiemateriaal met een maximum van 180 euro.

Vloerisolatie

Ook wanneer u de vloer van uw woning isoleert kan u een gemeentelijke premie aanvragen. Let wel: met vloerisolatie wordt enkel de isolatie van de vloer boven volle grond of een kelder bedoeld.

Isolatie van verdiepingsvloeren komt niet in aanmerking voor een gemeentelijke premie.

De gemeentelijke premie voor vloerisolatie bedraagt voortaan 3 euro per m² isolatiemateriaal met een limiet van 180 euro.

Zonneboiler

De technische voorwaarden waaraan de installatie van een zonneboiler moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een gemeentelijke toelage, worden aangepast aan de vooruitgang in technieken, materialen en productiemethodes.

De gemeentelijke toelage voor de plaatsing van een zonneboiler bedraagt 15 procent van de factuurprijs, geplafonneerd tot 400 euro.

Hemelwaterinstallatie

Wanneer u een hemelwaterinstallatie installeert waarvan de plaatsing niet verplicht werd opgelegd in een vergunning of een verordening kan u een gemeentelijke premie aanvragen.

Deze premie bedraagt 400 euro.