Twee kilometer nieuwe gewestweg in Asse: Brusselsesteenweg officieel geopend

Vandaag fietste het zesde middelbaar van de Sint-Martinusscholen in Asse officieel de nieuwe fietspaden langs de Brusselsesteenweg in. Dat gebeurde in aanwezigheid van waarnemend burgemeester van Asse, Peter Verbiest, en vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en Farys.

De herinrichting van de belangrijke verkeersas tussen Brussel en Asse werd vlak voor de zomer afgerond. Een stuk van meer dan twee kilometer kreeg veilige fiets- en voetpaden, een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw wegdek en toegankelijke bushaltes. De Vlaamse overheid investeerde in totaal zo’n 8 miljoen euro in de herinrichting. Daarvan nam Wegen en Verkeer ongeveer 4 miljoen voor zijn rekening, Aquafin ongeveer 3 miljoen en de gemeente Asse en Farys respectievelijk 0,6 en 0,2 miljoen. 

“Langs de gewestweg liggen vandaag brede voet- en fietspaden, waar mogelijk met een groene zone tussen auto’s en fietsers. Alle bushaltes in het projectgebied zijn vernieuwd en kregen een verhoogd perron. Zo kan iedereen, ook reizigers met een rolstoel of kinderwagen, vlot de bus nemen. Een busbaan tussen Zittert en Langestraat zorgt er voortaan voor dat busverkeer langs aanschuivende wagens door kan rijden”, aldus minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

“De werken hebben onze gemeente heel lang ‘gegijzeld’, maar het resultaat mag er zijn”, zegt waarnemend burgemeester Peter Verbiest. “Met verhoogde of vrijliggende fietspaden en meerdere fietsoversteken zetten we in op ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers. Het nieuwe wegbeeld maakt duidelijk waar je de bebouwde kom binnen rijdt. De middenberm met boom moet helpen om bestuurders aan te zetten hun snelheid te verlagen. De oude, gevaarlijke en grijze steenweg is nu een heel stuk veiliger en groener geworden: een perfecte vertaling van wat we met Koning Fiets voor ogen hebben.”

De aanwezigheid van de Sint-Martinusscholen, het centrum van Asse, een bedrijventerrein en tientallen handelszaken maken van de Brusselsesteenweg een drukke gewestweg. Talloze fietsers, voetgangers, bussen, auto’s en vrachtwagens maken er dagelijks gebruik van. Vroeger was de Brusselsesteenweg niet voorzien op al dat verkeer. De fiets- en voetpaden waren smal en in slechte staat, de rijweg was breed, onoverzichtelijk en onveilig. Een schril contrast met de nieuwe Brusselsesteenweg van vandaag.

Gescheiden rioleringsstelsel

Naast de investeringen in veilige voet- en fietspaden en in de busbaan, werd ook het volledige wegdek vernieuwd. En er kwam een nieuwe, gescheiden riolering: afval- en regenwater worden nu apart afgevoerd. Het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie, het regenwater stroomt onder meer via het nieuwe bufferbekken ter hoogte van Zittert en beken naar de natuur.

Drie jaar werken

De werken gingen van start in augustus 2020 aan het kruispunt met de Langestraat. Daarna schoof de werf stapsgewijs op richting het centrum van Asse. Normaal gezien zouden de werken begin dit jaar klaar zijn, maar die timing bleek niet haalbaar. Enkele ingrepen waren complexer en tijdrovender dan eerst gedacht. Vooral het aansluiten van de huizen op de nieuwe riolering nam meer tijd in beslag dan gepland en ook de nutsleidingen lagen niet overal diep genoeg.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk