Eerste maatregelen van nieuw circulatieplan in Essene sinds 1 september van start

Vorige week startte het nieuwe schooljaar en in Essene werden de eerste maatregelen van het circulatieplan dan van kracht. Zo wordt de zone 30 in het centrum uitgebreid en komt er extra signalisatie aan de schoolzones.

De Affligemse deelgemeente kreunt onder het vele, zware verkeer dat zich via de hoofdwegen Ternatsestraat en Fooststraat een weg baant naar de E40. Het gemeentebestuur stelde daarom studiebureau MINT aan om een aangepast circulatieplan uit te werken dat de verkeerssituatie moet verbeteren.

“Uit participatiemomenten met lokale inwoners en andere belanghebbenden zoals de scholen, handelaars, het lokale actiecomité en voetbalclub EMI Essene kwamen verschillende voorstellen naar voren. Zo waren er voornamelijk zorgen over de verkeersdrukte en de veiligheid van kinderen die in Essene naar school gaan”, zegt schepen Tim Herzeel (Open VLD).

Een hele reeks maatregelen wordt al op 1 september ingevoerd. Zo zijn de kleurrijke thermoplasten die de schoolzones aanduiden, nu al zichtbaar op het wegdek. “Verder wordt ook de zone 30 uitgebreid. Poorteffecten moeten de mensen extra attent maken dat ze de zone 30 inrijden. De voorrang van rechts van de Eksterenberg, Paddeputstraat en Horekenstraat nemen we ook weg, binnen de zone 30 blijft de voorrang van rechts wel behouden”, aldus schepen Herzeel. Voorts zal het verkeer richting het centrum afgeremd worden ter hoogte van de versmalling aan het Ankerhof en wordt alle overbodige signalisatie binnen de zone 30 weggehaald.

De komende maanden worden de volgende stappen van het signalisatieplan uitgevoerd. Zo komt er een fietszone in de wijken, wordt er bekeken hoe het parkeren geoptimaliseerd kan worden en zullen ook de voorrangsregelingen buiten het centrum herbekeken worden. Met de gemeente Asse lopen er gesprekken om het sluipverkeer richting Asbeek aan te pakken.

“Op lange termijn willen we bekijken hoe we zwaar verkeer uit het centrum kunnen weren, maken we een nieuw ontwerp voor de voetpaden zodat die verbreed kunnen worden en bereiden we enkele asfalteringswerken voor”, besluit schepen Tim Herzeel.

Topartikels editie Ninove-Dender