Maaien van Affligemse bermen uitbesteed

Het gemeentebestuur van Affligem heeft het maaien van de bermen en baangrachten voor dit jaar uitbesteed aan de firma Quintelier.

Die zal twee keer maaien, vanaf 15 juni en vanaf 15 september, telkens goed voor 42 km bermen en 4,5 km baangrachten. De kostprijs bedraagt 54.501 euro.

“We krijgen regelmatig de vraag waarom het zo lang duurt vooraleer de bermen worden gemaaid. Dat is omdat de wet het zo voorschrijft.  Bermen mogen niet voor 15 juni gemaaid worden en een eventuele tweede maaibeurt mag pas na 15 september”, zegt schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot (N-VA).

“Vroeger maaien mag enkel als er zich veiligheidsproblemen zouden stellen, zoals aan drukke kruispunten. De voorjaarsbloeiers en zomerbloeiers krijgen zo de kans zaad te vormen, dat het volgende jaar kan kiemen.”

“Het maaisel moet je volgens datzelfde Bermbesluit binnen de 10 dagen afvoeren. Anders wordt de bodem te rijk en daarvan profiteren vooral grassen en brandnetels. Het materiaal om het maaisel op te zuigen en af te voeren is heel duur, daarom is het interessanter om deze klus uit te besteden.”