Vilvoorde krijgt 10.000 euro voor ‘onthardingsproject’

 

Vilvoorde krijgt een financieel duwtje van 10.000 euro in de rug vanwege rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin voor het verwijderen van asfaltverharding ten voordele van groen. Concreet gaat het om een project in de Groenstraat en Wilgenstraat waarvan de uitvoering in het najaar op stapel staat.

Met ‘Operatie Perforatie’ zetten Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin het afgelopen jaar iedereen aan om overbodige verharding weg te halen en plaats te maken voor water en groen. Nergens in Europa wordt er zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen. Daardoor krijgt regenwater nog nog nauwelijks de kans om in de bodem te dringen, met wateroverlast én bodemverdroging tot gevolg. Aquafin beloont de 11 beste projecten uit Vlaanderen met een budget om hun plannen uit te voeren.

De stad Vilvoorde is bij de gelukkige winnaars voor een project in de Groenstraat en Wilgenstraat. “Dat zijn twee typische woonstraten zoals we die doorgaans in Vlaanderen kennen”, zegt schepen van Milieu Barbara De Bakker (Groen). “Door een groot deel van de bestaande asfaltverharding te verwijderen, willen we enerzijds zorgen dat het regenwater beter kan infiltreren en anderzijds meer nadruk op het zacht verkeer leggen. De nu al groene middenberm wordt verlengd tot de aanliggende voetpaden. Daardoor wordt een buurtpleintje met een bloemenweide gecreëerd dat bereikbaar is zonder de weg te moeten oversteken. De bloemenweide brengt niet alleen kleur, het onderhoud is voordeliger en de samenstelling van het bloemenmengsel is interessant voor bijen. Verder wordt het buurtparkje ‘Wilgenstraat’ versterkt door het aanplanten van (knot)wilgen. Er komt ook een speeltoestel en zitbanken. Twee wadi’s vangen het regenwater op van het voet- en fietspad.”

De realisatie van het project is voorzien na de zomer. Momenteel worden er nog nutswerken uitgevoerd in die omgeving.

Vilvoorde haalde naast de geldprijs overigens ook nog 140 m2 waterdoorlatende klinkers binnen.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...