5 schoolveilige routes in Ternat

Lokaal bestuur Ternat werkte 5 schoolroutes verkeersveilig uit dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid. De gekozen routes worden gebruikt door scholieren, te voet of met de fiets voor hun woon-schooltraject. Dankzij deze ingrepen wil Ternat de fietsers en voetgangers nog meer zichtbaar maken op haar gemeentewegen

In 2021-2022 schreef Ternat zich in op een subsidie-oproep vanuit Vlaanderen om met kleinere ingrepen zoals verkeerssignalisatie en infrastructurele maatregelen de verkeersveiligheid van schoolroutes op haar gemeentelijke wegen te verbeteren. In het kader van het mobiliteitsplan van Ternat werden vijf fietsroutes uitgetekend. Deze worden nu allemaal gerealiseerd. De subsidie bedraagt 50% van de kosten.

“Alle kruisingen van de twee fietssnelwegen F2 en F209 met de gemeentewegen worden zone 30 en werden uitgerust met LED-borden. De nodige signalisatie wordt aangebracht. Op andere plaatsen komen er fietssuggestiestroken of komen er fietsstraten zodat het duidelijk is dat fietsers hier een belangrijke plaats hebben in het verkeer. Om de snelheid van de wagens af te remmen komen op sommige plaatsen rijbaankussens. Ook de snelheid wordt op belangrijke oversteekplaatsen beperkt tot 30km/u.”Aldus Gunter Desmet schepen van mobiliteit.

In een fietsstraat is de maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer beperkt tot 30 km/uur en is het verboden om fietsers met de wagen in te halen. “We richten enkel fietsstraten in op echte fietsroutes. Fietsstraten lijken vervelend voor de autobestuurders, maar de meeste fietsstraten in Ternat liggen op smalle straten. Hier is het volgens de wegcode sowieso niet toegelaten is om fietsers met de wagen in te halen.” laat Gunter Desmet nog weten. “De wegcode stelt dat binnen de bebouwde kom bestuurders van een auto of een motorfiets ten minste 1 meter zijdelingse afstand moeten houden tussen hun voertuig en een (brom)fietser. Buiten de bebouwde kom bedraagt die afstand zelfs 1,50 meter.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland