Subsidie voor fietsenstallingen voor Ternatse verenigingen

Ternatse verenigingen kunnen een subsidie voor maximaal 1.000 euro aanvragen bij het lokaal bestuur van de gemeente om een fietsenstalling te plaatsen. Op die manier wil het lokaal bestuur fietsen nog meer promoten.

Het lokaal bestuur Ternat wil het wandelen en fietsen nog meer bevorderen bij de inwoners. Daarom schreven ze een reglement uit waarmee verenigingen een subsidie kunnen krijgen voor de plaatsing van fietsenstallingen. “Deze worden geplaatst aan sport- en jeugdclubs en parochiezalen om zo bezoekers en leerlingen ertoe aan te zetten meer gebruik te maken van de fiets”, zegt schepen voor mobiliteit Gunter Desmet (CD&V). “Via dit project kan de vereniging inzetten op veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen, waarmee we de fiets- en verkeersvaardigheid vergroten. De gemeente voorziet hiervoor een budget van 25.000 euro.”

Groepsaankoop

Verenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor het plaatsen van fietsenstallingen of deelnemen aan een groepsaankoop voor fietsenstallingen. “Omdat een fietsenstalling niet tot de kernactiviteit van een vereniging behoort, wordt de kost van de fietsenstalling voor 100 procent gesubsidieerd, waarbij elke vereniging op maximaal 1.000 euro subsidies kan rekenen”, zegt schepen van vrije tijd Timo Schoukens (Voor Ternat).

Voor parochiezalen en gelijkaardige infrastructuur kan slechts één subsidiedossier worden ingediend, ondanks dat meerdere verenigingen van deze infrastructuur gebruik maken. Verenigingen kunnen ook intekenen op de groepsaankoop van de gemeente. Dat moet gebeuren voor 1 juni 2021. Wie wil deelnemen aan de groepsaankoop kan een aanvraag indienen via mobiliteit@ternat.be. Meer informatie en het subsidiereglement vind je op www.ternat.be/mobiliteit.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland