Ternat steunt lokale handelaars en bedrijven

VOKA vraagt de lokale besturen om de onroerende voorheffing voor bedrijven niet te verhogen. Het schepencollege van Ternat heeft alvast beslist om op die vraag in te gaan. Slechts 87 van de 300 Vlaamse gemeenten zijn op vlak van onroerende voorheffing goedkoper dan Ternat. Voor kleine ondernemingen heeft Ternat de forfaitaire bedrijfsoppervlaktebelasting van 150 euro dit jaar namelijk al verlaagd naar 33 euro.

Verder besliste het college om de aanslagbiljetten van de bedrijfsbelasting ten vroegste te versturen in september in plaats van in mei. Zo krijgen de bedrijven dus even uitstel. Verder voorziet Ternat de mogelijkheid voor lokale handelaars om op het publieke domein wachtplaatsen voor inwoners af te bakenen, zodat ze in functie van de social distancing regels op een veilige afstand van elkaar kunnen staan. De ‘inname openbaar domein’ die handelaars hiervoor normaal gezien moeten aanvragen, hoeft uitzonderlijk niet betaald te worden. Dat gaat over 15 euro per kalenderdag.

“Met deze kleine maatregelen willen wij als gemeentebestuur onze handelaars een duwtje in de rug geven”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt, bevoegd voor lokale economie. “Ondernemers en handelaars hebben het vandaag erg moeilijk, terwijl zij wel diegenen zijn die Ternat doen bloeien. We willen hen hiervoor nog eens extra bedanken. Hopelijk overleven ze allemaal deze crisis en kunnen ze snel weer hun activiteiten voor 100 procent oppikken.”

Intussen biedt Ternat de lokale handelaars verschillende hulpmiddelen. Zo kunnen ze zich via een invulformulier op de website inschrijven en vermelden of ze een speciale service bieden gezien de omstandigheden. De ingeschreven handelaars worden op de website opgelijst, zodat Ternattenaren een duidelijk overzicht krijgen van waar ze nog afhaalmaaltijden kunnen vinden, waar ze brood en andere zaken kunnen kopen en waar ze bijvoorbeeld terecht kunnen voor computerherstellingen.

De handelaars krijgen ook affiches toegestuurd die op het gemeentehuis ontworpen werden. Die affiches bevatten duidelijke richtlijnen voor klanten en kunnen aan de vitrines worden opgehangen.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland