Providentia heeft oplossing om sociale huurders en kopers te huisvesten in de gemeente Roosdaal

Providentia geeft een thuis aan 23 gezinnen dankzij fase 1 van het woonproject Halleweg. Eind 2017 werd fase 1 van het woonproject Halleweg in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Roosdaal) vergund. Het gaat om 7 huurwoningen (6 sociaal stelsel en 1 Vlabinvest stelsel) en 16 koopwoningen, allemaal woningen met 3 slaapkamers.

In 2021 werden de 6 sociale huurwoningen verhuurd: 3 woningen werden verhuurd aan bestaande huurders die definitief herhuisvest moesten worden in kader van renovatie, de overige 3 woningen werden toegewezen volgens de sociale wachtlijst. In 2022 werden vervolgens de 16 koopwoningen verkocht.

“Alle woningen, zowel de huur- als de koopwoningen, werden toegewezen aan mensen met voornamelijk kinderen die een duurzame band met de gemeente Roosdaal hebben. En dit zowel op basis van woonst als qua sociale binding.”, vertelt Leen Deraedt, algemeen directeur van Providentia.

1.480 kandidaat-huurders voor Roosdaal op de wachtlijst voor sociaal huren

De nood aan sociale huurwoningen blijft echter zeer hoog, ook in Roosdaal. In het totaal staan 5.219 kandidaat-huurders op de wachtlijst van Providentia. Hiervan zijn er 1.480 specifiek kandidaat voor Roosdaal zelf, waarbij 75 kandidaten een lokale binding hebben met de gemeente en 145 kandidaten afkomstig zijn uit een andere gemeente van de TARL.

Daarnaast moet de gemeente Roosdaal nog 60 woningen realiseren om het gemeentelijk bindend sociaal objectief (BSO) voor 2025 te behalen. Momenteel hinkt de gemeente helemaal achterop binnen het werkingsgebied van Providentia. Om het gemeentelijk BSO effectief te behalen is er engagement van en een partnerschap tussen zowel het lokaal bestuur als de sociale huisvestingsmaatschappij nodig.

Vandaar dat fase 2 van het woonproject Halleweg een mooie start in de goede richting kan zijn. De 2de fase beoogt namelijk de bouw van 20 sociale huurwoningen met 2 slaapkamers, aan de reeds aangelegde weg in de wijk.

De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Roosdaal gaf in oktober 2021 een positief advies over fase 2 en het project werd ook op 2 lokale woonoverleggen besproken.

Initieel voorzag fase 2 de bouw van 24 woningen. Op vraag van de gemeente werd het aantal herleid naar 20 woningen, zodat het geheel luchtiger oogt. Ook de vormgeving van de gebouwen werd hertekend door het schrappen van een bouwlaag. Hierdoor beantwoordt het geheel beter aan verdichten met oog voor groen.

Leen Deraedt voegt toe: “We zullen de omgevingsvergunning voor de 2de fase van de Halleweg later deze maand indienen. Waar we in de 1ste fase de nadruk legden op grote gezinnen, ligt de focus tijdens de 2de fase op alleenstaanden en kleine gezinnen. We bouwen dus echt voor de nood die er vandaag de dag is. Zo zal het gehele project een mooie sociale mix worden die een realistisch beeld van de huidige maatschappij weergeeft.”

Wie is Providentia?

Providentia cvba is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij, gevestigd in Asse. Ze realiseert de bouw van sociale huurwoningen (sociaal en via Vlabinvest), de bouw van koopwoningen en bemiddelt in het toestaan van Vlaamse woonleningen. Providentia is actief in 20 gemeenten in de regio Halle-Vilvoorde en 2 gemeenten in de regio Oost-Brabant. Meer info op www.providentia.be.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland