Gooik, Lennik en Pepingen vragen aandacht voor klimaatopwarming

De gemeenten Gooik, Lennik en Pepingen hebben sinds 27 april een rode lijn op de gevel van een aantal gemeentelijke gebouwen. Deze rode lijn stelt een wereldwijde stijging van de zeespiegel van 2 meter voor.

Zal binnen 10 jaar de zeespiegel 2 meter gestegen zijn? Neen, maar in het komende decennium moeten we de uitstoot van de broeikasgassen drastisch terugdringen om een gevaarlijke opwarming tegen te gaan.

Daarom nemen de gemeenten deel aan het project ‘Oceans are rising, so get informed’. Zo wordt de klimaatopwarming op een constructieve manier in de aandacht gebracht. Op www.sogetinformed.com kunnen burgers, scholen, verenigingen en bedrijven zich goed informeren over de klimaatopwarming en klimaatacties delen.

“Gooik, Lennik en Pepingen zetten in op duurzaamheid. Samen met de burgers, verengingen, adviesraden en scholen zetten ze regelmatig acties op touw voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Deze acties zijn een eerste stap richting een klimaatvriendelijke omgeving.

Maar er zijn nog heel wat opportuniteiten. Daarom is het belangrijk het klimaat onder de aandacht te blijven brengen, met verschillende acties, waaronder deze met de opvallende rode lijn.”

1 van deze acties is Film Mondiale, een filmvoorstelling met een mondiale insteek, georganiseerd door de adviesraad Gooik Mondiaal. De film ‘Aya’ kaart de problematiek van het stijgende water aan. De filmvoorstelling gaat door op donderdag 4 mei om 20 uur in de Cultuurschuur (GC De Cam – Dorpsstraat 67 – 1755 Gooik)

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland