Provincie Vlaams-Brabant investeert in Ark Van Pollare en Fieke’s Poezenhuisje

De provincie Vlaams-Brabant investeert in totaal 100.000 euro in 23 erkende dierenasielen en vogelopvangcentra. Ook De Ark van Pollare uit Lennik en  Fieke’s Poezenhuisje uit Itterbeek (Dilbeek) ontvangen hier een deel van.

“We willen de dierenasielen stimuleren om nog meer op een professionele manier te werken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor dierenwelzijn. “Dit komt zowel de dieren als de medewerkers ten goede. Elk erkend asiel krijgt een basissubsidie van 1.500 euro. Dat bedrag kan verhoogd worden als het dierenasiel voldoet aan een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Deze criteria zijn het aantal opvangplaatsen, het aantal opgevangen dieren, het aantal opgevangen diersoorten, het aantal overeenkomsten met gemeenten en het aantal inbeslagnames met uitzondering van zwerfkatten.”

De dierenasielen mogen de subsidies gebruiken voor kosten voor opvang en voeding, verzekerings- en verzorgingskosten en dierenartskosten. Zo ontvangt Fieke’s Poezenhuisje in Itterbeek (Dilbeek) 2.229,64 euro en De Ark van Pollare in Lennik 10.744,96 euro.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland