RUP Nanove wordt herbekeken

Opwijk gaat het RUP (Ruimtelijk UItvoerings Plan) Nanove herzien. Dat plan bestrijkt het belangrijkste deel van het centrum van Opwijk met o.m. de zorgcampus, het cultureel centrum, de oude pastorij, de Vetweyde (sport- en recreatiezone) en heel wat bewoning tussen Sint-Paulusbaan, Nanovestraat, Karenveldstraat, Kloosterstraat, Singel, Gasthuisstraat en Steenweg op Merchtem.

“We kiezen bij deze herziening duidelijk voor het ondersteunen van onze horeca, diensten en  ondernemers.” zegt Schepen De Coninck, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening. “We zitten immers in het centrum van onze gemeente, en er mag wel wat extra levendigheid komen.” De voorschriften laten dus toe om dieper te bouwen dan de klassieke 15 meter indien er een handelszaak wordt voorzien in de centrumstraten.

“Verder trekken we het bestaande beleid i.v.m. meergezinswoningen en eengezinswoningen door in dit RUP. De straten waar meergezinswoningen mogen gebouwd worden zijn sinds 2008 vastgelegd. We verankeren dit nu telkens in onze RUP’s. Voor dit RUP gaat het om volgende straten: Gasthuissstraat, deel Kloosterstraat, deel Oude Pastoriedreef, Kattestraat, deel Nanovestraat. In de andere straten mogen geen meergezinswoningen worden gebouwd. Hiermee willen we de verdere appartementisering van onze gemeente stoppen”.

Er worden ook 2 ‘’openruimtevensters afgebakend in dit RUP. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de resultaten van de Bouwmeesterscan. De openruimtevensters zijn nog niet bebouwde zones langs beide zijden van de Karenveldstraat. “We schrappen deze zones niet als bouwzone maar bebouwing zal wel moeten gebeuren op een manier dat er toch een zicht op de achterliggende open ruimte behouden blijft”.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk