Opwijkse gemeenteraad gaat digitaal

In Opwijk werd dinsdag de eerste digitale gemeenteraad gehouden. Hoe we ons dat moeten voorstellen? Ieder gemeenteraadslid krijgt voor het begin van de zitting een tablet waarmee hij of zij alle dossiers kan oproepen.

Ook op voorhand zijn de dossiers digitaal te raadplegen zodat gemeenteraadsleden niet meer naar het gemeentehuis moeten komen om lijvige dossiers in te kijken.

Dat bespaart niet alleen een aanzienlijke hoeveelheid papier maar het spaart ook op fotokopieer- en personeelskosten. En de raadsleden besparen er bovendien tijd mee en kunnen alles rustig van thuis uit lezen en inkijken.

Niet iedereen was echter even enthousiast. Sommigen hunkeren naar het oude, vertrouwde papieren dossier maar ook hier zal de evolutie zich niet laten tegenhouden.